Exkurze mimo Prahu

Cheb

Cheb SquareČasto zapomenuté město Cheb, zastrčené v koutě země, který málokdo navštíví, je posledním českým městem jakékoli velikosti před dosažením německých hranic. Je to okouzlující malé místo, které není známé, s centrem města plným historické architektury. Cheb působí mnohem méně turisticky a autentičtěji než mnohé z oblíbenějších destinací v České republice. Jeho ulice jsou také zbarveny zajímavou směsí německé a české kultury, takže je to zábavné malé místo, kde se můžete na pár hodin zastavit nebo přenocovat.

Chebské dvojjazyčné, bikulturní dědictví bylo nejživěji vidět na hlavním náměstí, které by se dalo zaměnit za německé náměstí, nebýt českého nápisu na oknech. Mezi pozoruhodné památky města patří strašidelná bývalá židovská čtvrť, malé seskupení středověkých domů známých jako Špalíček, a obrovský románský Chebský hrad (Chebský hrad). Přestože do hradu můžete vstoupit pouze ve dne, oblast je obzvláště krásná v noci. Je snadné si představit, že jste se při procházce temnými prázdnými chebskými uličkami přenesli zpět do pozdního středověku a obdivovali věž s bílou čepicí zářící v měsíčním světle.

Historie Chebu není nic jiného než fascinující. Město začalo před 950 lety jako bývalá pevnost na východním křídle Svaté říše římské. Kdysi to bylo pod kontrolou slavného císaře Svaté říše římské Fridricha I. Barbarossy. Jak bylo tehdy známo, Eger několikrát vystřídal německé a české panovníky, než se roku 1322 stal součástí České říše.

Cheb (Eger)Po několika stech letech bez větších akcí se město ocitlo přímo na světové scéně v roce 1634 na vrcholu třicetileté války v Evropě. Eger byl místem střetnutí mezi silami věrnými habsburskému císaři Ferdinandu II. a protestantským spojenectvím mezi Švédy a německými provinciemi. Během pobytu v Egeru byl členy jeho vlastní armády zabit skvělý velitel habsburských sil Albrecht von Valdštejn. Nikdo přesně neví, co se stalo, ale většina učenců se domnívá, že císař Ferdinand nařídil Valdštejnův atentát, protože se obával, že mocný generál mohl vyjednat separátní mír s nepřáteli říše. Díky historikům a památkářům si stále můžete prohlédnout dům, kde se ohavný čin stal.

Po třicetileté válce zůstal Cheb z větší části pod českou nadvládou, dokud nebyl v rámci Mnichovské smlouvy z roku 1938 násilně předán Německu. České obyvatelstvo města bylo tímto vývojem zděšeno, ale domácí sudetští Němci nacistům drtivě podporovali. Když byl Cheb brzy po druhé světové válce vrácen do českých rukou, byla většina sudetských Němců odsunuta.

Prohlídka Chebského hradu

Chebský hrad se nachází v severovýchodní části Starého Města a je jednou z největších románských staveb ve střední Evropě, ale nemusíte být nadšenci do architektury, abyste si ho užili. Hrad s výhledem na řeku Labe byl postaven ve 12. století a zůstal jedním z nejzachovalejších městských hradeb a hradních opevnění v zemi. Pověstná minulost hradu sahá až k německému císaři Barbarossovi a pokračuje v linii českých králů, z nichž posledním byl Jiří z Poděbrad, který hrad obsadil v 15. století.

První z hlavních atrakcí chebského hradu je kaple sv. Erhart a Uršula. Dvoupatrová raně gotická kaple má ponuré první patro, kde se scházel proletariát. Naproti tomu císař a jeho rodina si užívali bohoslužby z mnohem veselejšího a světlejšího druhého patra zdobeného gotickými okny. Projděte se po prvním patře, abyste získali pocit, jaké to mohlo být pro chudé ve městě, ale pak strávte většinu času vyhříváním se v kráse a světle kaple ve druhém patře.

Další zajímavostí Chebského hradu je Černá věž. Stojí přes nádvoří od kaple a tyčí se úžasných 18 m (59 stop) do vzduchu. Černá barva věže pochází z lávových kamenů, které byly odebrány z nedaleké sopky Komorní Hůrka, aby vytvořily její předtucha. Z rozhledny na vrcholu se vám naskytnou jedny z nejkrásnějších výhledů na Cheb a okolí.

Vstupné na hrad je 60 Kč pro dospělé a 30 Kč pro studenty a seniory. Hrad a věž jsou otevřeny pouze od úterý do neděle od dubna do října. V dubnu a říjnu je otevírací doba od 11 do 17 hodin. Od května do září je areál otevřen od 9 do 17 hodin.

Cheb Castle

Turistické informační centrum

Turistické informační centrum se nachází na chebském náměstí na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 33 ( www.mestocheb.cz ) a je dobrým zdrojem map, průvodců a informací o ubytování.

Orientace

V centru chebského Starého Města leží již zmíněné trojúhelníkové Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a většina hlavních památek, které budete chtít vidět, leží buď přímo na náměstí, nebo v jedné z mnoha ulic z něj vedoucích.

Dostávat se tam

Z pražského hlavního nádraží jezdí do Chebu několik denních rychlíků. Vlaky jezdí jednou ze dvou tras – přes Plzeň nebo přes Karlovy Vary. Vlaky, které zastavují v Plzni, přijedou do Chebu asi 45 minut před vlaky, které jedou přes Karlovy Vary, čímž se celková doba jízdy pohybuje těsně nad třemi hodinami. Jízdenka do druhé třídy stojí 274 Kč.

Mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi jezdí vlaky přes den každé dvě hodiny. Cesta trvá 30 minut a stojí 45 Kč za jízdenky druhé třídy. Vlaky z Chebu do Karlových Varů jezdí každou hodinu. Cesta trvá asi hodinu a stojí 72 Kč.

Autobusy do Chebu vyjíždějí z pražského autobusového nádraží Florenc během dne zhruba každé dvě hodiny. Cesta trvá něco málo přes tři hodiny a stojí asi 200 Kč, takže je o něco levnější a o něco delší než cesta vlakem.

Cheb leží na E48, jedné z hlavních dálnic vedoucích do Německa. Pokud jedete z Prahy, jeďte stejnou trasou jako do Karlových Varů, které vás nakonec přivedou do Chebu. Cesta trvá asi dvě hodiny.

Minibus Praha – Cheb . Rezervujte si pohodlný transfer minibusem online. Anglicky mluvící řidiči.

Vedlejší výlet do Františkových Lázní

Františkovy Lázně se nacházejí jen asi 10 minut po silnici z Chebu a jsou tak příjemným výletem. Jsou nejmenším a pravděpodobně nejveselejším ze tří velkých českých lázeňských měst. Přestože ve srovnání s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi velikostně blednou, Františkovy Lázně udělaly v posledních letech velký pokrok, aby zvrátily svůj úpadek za komunismu. Za Lázeňským muzeem se zajímavou expozicí koupacích artefaktů toho není moc k vidění, ale má své kouzlo a je klidnějším místem k přenocování než Cheb.

Autobusy jsou nejlepším způsobem dopravy pro cestování mezi Chebem a Františkovými Lázněmi. Vyjíždějí každých 10 až 20 minut z chebského hlavního autobusového nádraží a cestu stihnou za 15 minut. Vstupenky stojí 15 Kč.

Autem se do Františkových Lázní dostanete z Chebu po silnici E49 asi 15 minut.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button