Dzielnice Miasta

Administracja i struktura miasta Pragi

Urząd Miasta Pragi jest władzą lokalną i regionalną miasta stołecznego Pragi. Ustawa określa swój zasięg na Miasto Praga, a rozporządzenie miejskie na Statut Miasta Praga. Działalność i strukturę organizacyjną gminy regulują przepisy wydane na mocy uchwały Rady Miasta Pragi. Gmina wykonuje zadania zlecone przez władze lokalne lub radę miejską oraz korzysta z przekazanych uprawnień państwowych miasta stołecznego. Niektóre niezależne i delegowane uprawnienia miasta Praga są przekazywane na mocy statusu miasta dzielnicom miejskim. W wykonywaniu przekazanych uprawnień gmina ma pierwszeństwo przed okręgami miejskimi, regulując wykonywanie ich jurysdykcji i kontrolując ich decyzje. Urząd Miasta Pragi zatrudnia około 1800 osób.

Urząd Miejski działa w wielu budynkach w różnych lokalizacjach w Pradze, a jego siedzibą jest Nowy Ratusz przy Marienplatz na Starym Mieście. Drugim ważnym budynkiem jest Pałac Skoda przy ulicy Jungmanna w Nowym Mieście, dzierżawiony przez gminę.

W mediach niższej jakości, a czasem także potocznie, gmina jest błędnie nazywana Zgromadzeniem Miasta Pragi lub innymi wybieranymi władzami miejskimi (np. Radą Miasta Pragi), aby odróżnić ją od dzielnic miejskich.

Pozycja Pragi w Republice Czeskiej

Praga jest stolicą Republiki Czeskiej i jako taka jest stałą siedzibą jej władz centralnych. Ponadto od 24 listopada 1990 r. jest to faktycznie miasto statutowe, ale jednocześnie posiada status gminy i regionu. Praga nie podlega ustawie o gminach (nr 128/2000 Dz.U.) ani ustawie o regionach (nr 129/2000 Dz.U.). Obowiązuje jednak specjalna ustawa o mieście Pradze (nr 131/2000 Dz. U.). Ustawa ta odnosi się do jej statusu, ale sama Praga nie jest zaliczana do miast statutowych. Praga wydaje dla swojego terytorium własne ustawy, rozporządzenia i regulaminy, które są publikowane w Zbiorze Ustaw Miasta Pragi. W Pradze znajduje się także siedziba instytucji administracyjnej Regionu Centralnego.

Wydział Katastralny

Terytorium katastralne miasta stołecznego Pragi

Do 1949 roku okręgi administracyjne, z wyjątkiem 1947 roku, składały się z jednej lub kilku całych jednostek katastralnych, dawnych wsi lub miast. Od 1949 r. nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze administracyjnej. Od tego czasu granice wielu dzielnic miast, powiatów i gmin są niezależne od granic obszarów katastralnych. Niektóre obszary katastralne są w ten sposób podzielone na kilka administracyjnych i samorządowych dzielnic miasta. Obszary katastralne (na przykład Vinohrady i Smíchov) są nadal istotne, zwłaszcza w przypadku rejestracji gruntów i nieruchomości oraz znakowania budynków. Praga składa się ze 112 obszarów katastralnych o różnej wielkości, charakterze i znaczeniu.

Znaczące dzielnice

Centrum miasta: Stare Miasto, Nowe Miasto, Josefov, Małe Miasto, Zamek Praski, Vyšehrad

Wspaniałe dzielnice w pobliżu centrum miasta: Smíchov, Vinohrady, Nusle, Vršovice, Žižkov, Karlín, Libeň, Vysočany, Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Braník

Wydział Regionalny

W 1960 roku utworzono dziesięć okręgów, które następnie rozszerzono na nowo przyłączone gminy oraz na cały kraj, zgodnie z ustawą o podziale terytorialnym. Okręgi te były pierwotnie okręgami administracyjnymi i samorządowymi. Mieszkańcy większości dzielnic odpowiadali bezpośrednio przed Powiatowym Komitetem Narodowym (późniejszym Urzędem Dzielnicowym). Jednak w późniejszych wspólnotach przyłączonych pozostały one jako pośrednik lokalnych, krajowych komitetów (władz lokalnych), które również wchodzą w zakres kompetencji właściwego powiatu. Od 1990 roku powiaty te nie są jednak samorządowymi jednostkami powiatowymi, a od 2001 roku nie mają też okręgów terytorialno-administracyjnych. Dziś według nich zorganizowane są tylko sądy, urzędy pocztowe czy różne firmy administracyjne.

Lista dziesięciu okręgów na mocy ustawy nr 36/1960 Dz. Każda dzielnica ma swoją dzielnicę miejską, która obecnie stanowi jej terytorium:

Praha 1: Praha 1
Praha 2: Praha 2
Praha 3: Praha 3
Praha 4: Praha 4, Praha-Kunratice, Praha 11, Praha-Újezd, Praha-Šeberov, Praha 12, Praha-Libuš
Praha 5: Praha 5, Praha-Slivenec, Praha 13, Praha-Řeporyje, Praha 16, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lochkov, Praha-Lipence, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín
Praha 6: Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina, Praha 17, Praha-Suchdol
Praha 7: Praha 7, Praha-Troja
Praha 8: Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice
Praha 9: Praha 9, Praha 14, Praha-Dolní Počernice, Praha 18, Praha 19, Praha-Vinoř, Praha-Satalice, Praha-Čakovice, Praha 20, Praha 21, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Běchovice
Praha 10: Praha 10, Praha-Křeslice, Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy, Praha-Petrovice, Praha-Dubeč, Praha 22, Praha-Královice, Praha-Nedvězí, Praha-Kolovraty, Praha-Benice

Districts Map

Wydział Administracyjny i Samorządowy

Praga ma 57 samorządów dzielnice miejskie zarządzane przez władze lokalne pochodzące z wyboru oraz radę, burmistrza i urząd dzielnicy. Od czasu utworzenia dzielnic miasta, władzom niektórych dzielnic miasta powierzono niektóre z kompetencji rządowych, nawet w odniesieniu do innych dzielnic miasta.

Od 1 lipca 2001 r. ten poziom kompetencji został podzielony na 22 dzielnice administracyjne na terenie całej Pragi. Jeśli na mapach lub w tekście związanym z Pragą znajduje się odniesienie do “okręgu administracyjnego”, najczęściej oznacza to okręg administracyjny o tych uprawnieniach i poziomach. Od 1 stycznia 2002 r. nazwą tych 22 dzielnic miasta jest słowo Praga z odpowiadającym mu numerem, a ta sama nazwa jest używana w odniesieniu do okręgu administracyjnego o rozszerzonych uprawnieniach. Niektóre z tych 22 okręgów miejskich mają takie uprawnienia tylko na swoim terenie; inne mają takie uprawnienia nawet w stosunku do innych okręgów miejskich.

Jednak terytorium większości z 22 okręgów administracyjnych (wszystkie z wyjątkiem Pragi 1-3) nie jest identyczne z okręgami terytorialnymi według Ustawy o podziale terytorialnym, które istniały pierwotnie (przed 1990 rokiem), podobnie jak okręgi administracyjne, i posiadały własne korpusy (ONV). Rząd i deputowani wielokrotnie zgłaszali propozycje zniesienia starego podziału.

Podobne artykuły

Przeczytaj także
Close
Back to top button