ปรากแท็กซี่

บริการเรียกแท็กซี่ของโรงแรมในกรุงปราก : สิ่งที่พึงระวัง

จากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว โรงแรมในกรุงปรากพยายามที่จะให้ลูกค้าเรียกใช้บริการแท็กซี่ของโรงแรม มากกว่าที่จะไปโทรเรียกรถแท็กซี่ทั่วไปซึ่งเป็นทางเลือกที่มีราคาถูกกว่ามาก

แทบทุกโรงแรมรวมไปถึงที่พักในรูปแบบอื่นๆ ในกรุงปรากจะมีบริการรถรับส่งของโรงแรมเอง หรือโดยพันธมิตรทางธุรกิจ ขณะที่บริการดังกล่าวนี้สะดวกสบายและมีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่หลายประการ ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของราคา ซึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่ 500 -2,000 คราวน์ สำหรับการเดินทางไปยังสนามบินกรุงปราก หรือประมาณ 400 คราวน์ สำหรับการเดินทางไปยังสถานีรถไฟหรือสถานีรถประจำทาง ราคานี้สูงกว่ารถแท็กซี่ที่โทรศัพท์ผ่านศูนย์ นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาอื่นๆ เช่น คุณภาพของรถ (โดยเฉพาะกรณีของโรงแรมที่มีระดับคุณภาพไม่สูงนัก) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ข้อดีของการใช้บริการแท็กซี่ของโรงแรมคือ ค่าบริการอาจจ่ายรวมกันกับค่าที่พักได้เลย และรถมักจะจอดรออยู่หน้าโรงแรม นักท่องเที่ยวจึงไม่จำเป็นต้องรอ

บ่อยครั้งทีเดียวที่พนักงานในโรงแรมจะเรียกแท็กซี่ จากบริษัทที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ แทนที่จะเรียกจากบริษัททั่วๆ ไป หรือไม่อย่างนั้นก็จะเรียกรถแท็กซี่ของโรงแรมเลย แน่นอนว่า ค่าคอมมิชชั่นเหล่านั้นมาจากลูกค้าที่ต้องจ่ายค่าโดยสารที่แพงขึ้นกว่าปกติ

เราขอแนะนำให้คุณใช้แท็กซี่ของโรงแรมเฉพาะในกรณีเร่ง ด่วนและจำเป็นต้องใช้รถโดยเร็ว เมื่อเทียบกันแล้ว หากคุณต้องการประหยัดเงิน ให้คุณโทรศัพท์เรียกแท็กซี่เองจากบริษัทที่เชื่อถือได้ เช่น AAA Taxi หรือ Prague Airport Transfers.

Back to top button