สถานทูตสาธารณรัฐเช็กในกรุงเทพฯ

การขอวีซ่าและคำแนะนำการขอวีซ่าและคำแนะนำ

การขอวีซ่าต้องกระทำที่สถานทูตสาธารณรัฐเช็กเท่านั้น หากจุดหมายปลายทางหลักของคุณคือการท่องเที่ยวและพำนักอยู่ภายในสาธารณรัฐเช็ก สำหรับในกรณีอื่นๆ ที่จำเป็นก็คือ เมื่อผู้ขอวีซ่าต้องการพำนักอยู่ในสาธารณเช็กเป็นเวลานานที่สุด

การนัดหมายเพื่อขอวีซ่าแชงเก้น ควรจะนัดหมายทางโทรศัพท์ระหว่างเวลา 13.00 น. -14.00 น. ที่หมายเลข 0066-2-250-9223 หรือ 0066-2-250-9224 เมื่อคุณโทรศัพท์ไปที่หมายเลขดังกล่าว คุณจะได้รับวันและเวลานัดหมาย การขอวีซ่าควรจะกระทำล่วงหน้าอย่างน้อยสองเดือนก่อนการเดินทาง เมื่อคุณได้รับเวลานัดหมายแล้ว ต้องรอการออกวีซ่าประมาณ 30 วัน แต่โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 14 วัน การขอวีซ่าไม่สามารถกระทำผ่านบุคคลที่สามเช่น บริษัทท่องเที่ยว คุณจะต้องมาขอวีซ่าด้วยตัวคุณเอง 

เอกสารประกอบสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวจากสถานทูตซึ่งจะออกให้สูงสุดถึง 90 วันคือ:

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (หรืออย่างน้อยการสำรองตั๋วเครื่องบิน) – คุณสามารถบินไปหรือออกจากประเทศแชงเก้นใดๆ ก็ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปยังกรุงปรากโดยตรง แต่คุณอาจบินไปยังเวียนนาหรือเบอร์ลินแล้วต่อรถไฟไปที่ปราก คุณยังสามารถเดินทางออกจากเมืองอื่นๆ ภายในเขตแชงเก้นได้ด้วย

หลักฐานเกี่ยวกับที่พัก/ที่อยู่: จดหมายการจองโรงแรม (แค่การสำรองที่พักก็พอเพียงแล้ว) หรือจดหมายเชิญพร้อมการรับรองเรื่องที่พัก

หลักฐานเกี่ยวกับทุน/เงินสำหรับการพำนัก: หลักฐานนี้อาจเป็นสมุดบัญชีเงินฝากของคุณ (คุณจะต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงมาด้วย สำเนาบัญชีดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้) คุณอาจแสดงหลักฐานอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต เช็คเดินทาง เป็นต้น หลักฐานนี้อาจใช้แทนจดหมายเชื้อเชิญได้หากบุคคลที่เชิญคุณรับรองว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการพำนักเอง

เมื่อคุณยื่นใบสมัครขอวีซ่า รูปถ่าย และหนังสือเดินทางของคุณ พร้อมด้วยเอกสารสนับสนุนต่างๆ (คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ในรูปแบบ PDF และสั่งพิมพ์ออกมาได้) คุณจะได้รับนัดหมายวันรับหนังสือเดินทาง

หากคุณเดินทางกับบริษัททัวร์หรือได้จองการเดินทางกับบริษัททัวร์ ก็จะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ ในการขอวีซ่าจากบริษัทดังกล่าว และอาจจะพาคุณไปยังสถานทูตแต่คุณจะต้องเป็นผู้ยื่นคำขอวีซ่าเอง

หนังสือเชิญ

หากคุณได้รับเชิญจากบุคคลที่มีสัญชาติเช็กหรือบุคคลที่มีถิ่นฐานและพักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเช็กนานกว่าสองปีขึ้นไป คุณควรขอจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ บุคคลที่เชิญคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการและไปยังสถานีตำรวจแผนกตรวจคนเข้าเมืองจ่ายค่าธรรมเนียม 300 โครูน่าเช็กและพิสูจน์ได้ว่ามีเงินสนับสนุนในระหว่างที่คุณพักอาศัยอยู่ด้วย และรับรองว่าคุณจะเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากครบกำหนดเวลาที่ระบุไว้ หนังสือเชิญจะใช้เวลาดำเนินการประมาณหนึ่งสัปดาห์ เมื่อเจ้าหน้าที่ออกหนังสือเชิญให้ บุคคคลดังกล่าวจะต้องส่งหนังสือเชิญให้คุณทางไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องจ่ายเป็นเงินไทยเท่านั้นเมื่อยื่นแบบฟอร์มการขอวีซ่า สำหรับวีซ่าระยะสั้นจนถึง 90 วัน ค่าธรรมเนียมคือ 60 ยูโร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่าภาษาอังกฤษที่นี่

ประเทศในกลุ่มเชงแก้น

เมื่อได้รับวีซ่าเช็ก คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางภายในขอบเขตประเทศแชงเก้น โซนที่ไร้เขตแดน (ไม่มีการควบคุมบริเวณชายแดน) ตั้งขึ้นโดยความตกลงแชงเก้น ซึ่งพื้นที่แชงเก้นในปัจจุบันประกอบด้วยประเทศในยุโรป  25 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวาเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์

เวลาทำการ

เวลาทำการของแผนกวีซ่า: วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์: เวลา 08.30 น. – 12.00 น. นอกเหนือจากเวลาที่กล่าว คุณอาจจะนัดหมายเวลาล่วงหน้า (ทางโทรศัพท์ ด้วยตัวเองในเวลาทำการหรือโดยอีเมล) สำหรับงานด้านกงสุลอื่นๆ ( ช่น การกระทำการตามกฎหมาย บันทึกด้านอาชญากรรม เป็นต้น)

ที่อยู่

71/6 ร่วมฤดี ซอย 2, ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

Back to top button