สถานที่ท่องเที่ยว

โบสถ์เซนต์นิโคลัส

โบสถ์เซนต์นิโคลัสโบสถ์นี้มีความวิจิตงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ได้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1704 – 1755 โดยคิเลียน ดีนเซนโฮฟเฟอร์ (Kilian Dientzenhofer) เป็นโบสถ์ที่งดงามโบสถ์หนึ่งในยุโรปที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ตัวโบสถ์ได้สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1735 แต่ในปีค.ศ. 1781 จักรพรรดิโจเซฟที่ 2 ได้สั่งให้ยุติการสร้างที่อยู่ของพระต่างๆและย้ายข้าวของเครื่องตกแต่งออก

ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารของเช็กได้ประจำการอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ และในเวลาเดียวกัน กลุ่มศิลปินต่างๆได้ทำการบูรณะซ่อมแซมตัวโบสถ์ แรกเริ่มเป็นโบสถ์ของ เบนเนดิกทีน (Benedictine Monastery) ปัจจุบันนี้เป็นของ โบสถ์เช็กโชสโลวาค ฮูสไซด์ (The Czechoslovak Hussite Church)

มีเพดานที่สวยงามด้วยภาพเขียนแสดงถึงชีวประวัติของเซนต์นิโคลัส และเซนต์เบนเนดิก พร้อมทั้งโคมไฟระย้าอันสวยงาม ด้านหน้าของอาคารด้านทิศใต้ตกแต่งด้วยรูปปั้นและภาพวาดของนักบุญต่างๆ สิ่งเหล่านี้มีชื่อเล่นว่า เค้กแต่งงาน (The wedding cake) และเป็นสิ่งที่เป็นงานสถาปัตยกรรมบาโรกรูปแบบดั้งเดิมของกรุงปราก

โบสถ์เซนต์นิโคลัสอิกนาซ พลาทเซอร์ เป็นผู้ที่สร้างรูปปั้น เดอะคอปเปอร์แห่งเซนต์นิโคลัส (The copper statue of St Nicholas) ซึ่งมองลงมาจากแท่นบูชาสูง ตัวโดมที่โอ่งโถงมีความสูง 18 เมตร (59 ฟีต) ซึ่งมีความสูงกว่าหอคอยเปอร์ตริน ด้วยการตกแต่งที่นิยมในยุโรปช่วงศัตวรรษที่ 18 ของพื้นที่ยกสูงประดับประดาไปด้วยนางฟ้าต่างและเหล่ากามเทพทำโดย ปีเตอร์และริชาร์ด ปราชเนอร์ (Richard Prachner) ในปีค.ศ 1765

ออร์แกนบาโรกตัวที่ตั้งอยู่ภายในเคยถูกเล่นโดย ดับบลิว เอ โมสาร์ท (W. A. Mozart) เมื่อครั้งที่เขาอาศัยอยู่ในกรุงปราก สี่ปีต่อมาออร์แกนตัวเดียวกันนี้ได้เล่นในพิธีศพเพื่อความทรงจำของเขา โบสถ์เซนต์นิโคลัสยังเป็นสถานที่นิยมจัดคอนเสิร์ตในช่วงฤดูร้อน ไกล้กันกับโบสถ์นี้คุณสามารถที่จะใช้บริการรถม้าเพื่อเที่ยวชมรอบจตุรัสเมืองเลเซอร์ ทาวน์ได้อีกด้วย

วิธีการเดินทางไปโบสถ์เซนต์นิโคลัส สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าเมโทร สาย A (Metro A line) สู่สถานี มาโลสทรานสก้า (Malostranská) หรือรถรางหมายเลข 12 หรือ 22 ลงที่จุดจอดที่ มาโลสทรานสกี้ แนม (Malostranské nám) โบสถ์เปิดให้เข้าชมทุกวันจากเดือนมีนาคม ถึง ตุลาคม เวลา 10:00 ถึง 18:00 น. และเปิดถึงเวลา 20:00 น. ในเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 10:00 ถึง 18:00 น.เดือนเมษายน ถึง กันยายน 10:00 ถึง 22:00 น. ค่าบัตรผ่านประตูสำหรับผู้ใหญ่ 70 CZK ต่อคน

โบสถ์เซนต์นิโคลัส

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button