สถานที่ท่องเที่ยว

ศาลาว่าการใหม่

ศาลาว่าการใหม่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ใช้สำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมมากมาย รวมถึงพิธีแต่งงาน ศาลาว่าการใหม่เป็นศูนย์กลางการบริหารของ New Town Quarter ของปราก ในปี ค.ศ. 1419 เป็นที่ตั้งของป้อมปราการแห่งแรกในสามแห่งของกรุงปราก

ที่ตั้ง: ปราก 2, Karlovo náměstí 23

เวลาทำการ: ตึก – ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ 10.00 – 18.00 น. (พฤษภาคม – กันยายน); ฮอลล์ – ระหว่างนิทรรศการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ 10.00 – 18.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button