การขนส่ง

 • ตั๋วโดยสารรถสาธารณะ

  ระบบการข่นส่งสาธารณะของกรุงปรากได้ใช้ตั๋วอยู่สองประเภทด้วยกันคือ ตั๋วโดยสารเดินทางแบบสั้นๆ และตั๋วโดยสารที่เดินทางแบบยาว และสามารถซื้อได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว (จะมีการอธิบายขั้นตอนการใช้เป็นภาษาอังกฤษและการใช้เหรีญ) ในทุกสถานีของรถไฟฟ้าเมโทรและตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆ ตั๋วต้องมีการตรวจสอบ (ตอกตั๋ว) ที่ทางเข้าสู่สถานีใต้ดินและหรือจุดจอดรถราง/รถบัส เพื่อที่ทำเครื่องหมายการเริ่มใช้ระยะเวลา จะมีพนักงานที่คอยตรวจสอบนอกเครื่องแบบประจำจุด จะเป็นผู้ออกใบค่าปรับที่จุดแต่ละจุดเป็นเงิน 700 CZK หากผู้ใดก็ตามถูกจับได้ว่าไม่มีตั๋วโดยสารหรือตั๋วผ่านที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามผู้ควบคุมต้องแสดงบัตรประจำตัวของเขาแก่คุณ

  อ่านเพิ่มเติม »
 • สถานีรถประจำทางหลักกรุงปราก (Florenc)

  การเชื่อมต่อรถประจำทางระหว่างประเทศส่วนใหญ่สิ้นสุดลงที่สถานีฟลอเรนซ์ (Florenc) ของกรุงปราก ซึ่งตั้งอยู่ที่สายรถไฟใต้ดิน B และ C ในฟลอเรนซ์ (Florenc) สถานีรถประจำทางหลักให้บริการเส้นทางภายในประเทศสายไกลและเส้นทางระหว่างประเทศ จากที่นี่คุณสามารถไปยังใจกลางเมืองได้โดยขึ้นรถไฟใต้ดินสายบี ซึ่งมาทุกๆ 5 นาที

  อ่านเพิ่มเติม »
 • สถานีรถไฟหลักกรุงปราก (Hlavní nádraží)

  สถานีรถไฟหลักของกรุงปรากเป็นหนึ่งในความรุ่งเรืองทางสถาปัตยกรรมของอาณาจักรแฮ็บสเบิร์ก(Habsburg Empire) ที่กำลังเสื่อมลงในช่วงสุดท้าย สถานีแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยโจเซฟ แฟนต้า และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1909 โดยใช้ชื่อว่า ฟรานซ์-โจเซฟ แบนฮอฟ (Franz - Josefs Bahnhof) ต่อมาภายหลังได้มีเปลี่ยนเป็นชื่อ สถานีวิลสัน (Wilson Station) และในปัจจุบันมักจะถูกอ้างถึงว่าเป็นสถานีหลักในหมู่คนทั่วๆไป ในช่วงระหว่างปี 1972-1979 สถานีแห่งนี้ได้รับการต่อเติมให้มีอาคารผู้โดยสารใหม่ที่มีสถานีใต้ดินและถนนสายหลักบนหลังคาของอาคารผู้โดยสารนี้

  อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button