เที่ยววันเดียว

เต้วช์ (Telč)

เต้วช์ (Telč) คือเมืองที่งดงามในโมราเวียตอนใต้ ใกล้กับ Jihlava ในสาธารณรัฐเช็ก เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 เป็นปราการน้ำชั้นหนึ่งบนถนนที่ตัดกันของเส้นทางการค้าขายระหว่างโบเฮเมีย โมราเวียและออสเตรีย นอกจากอนุสรณ์สถานปราสาทยุคเรเนซองส์ในศตวรรษที่ 17 พร้อมด้วยสวนรูปแบบอังกฤษแล้ว (การก่อสร้างใหม่ของปราสาทโกติคดั้งเดิม) วิวที่สวยงามที่สุดคือจัตุรัสของเมือง (จัตุรัสเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี) บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ เรียงรายไปด้วยตลาดพร้อมบ้านแบบเรเนซองส์และบาร็อกที่ได้รับการรักษาอย่างดี รวมถึงหลังคาหน้าจั่วและอาร์เขตตั้งแต่ปี 1992 ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นมรดกโลกของยูเนสโก

Read More »

โฮลาโชวิเซ (Holašovice)

จากศตวรรษที่ 16 ผู้ตั้งถิ่นฐานจากบาวาเรียและออสเตรียได้มาถึง พวกเขานำวิธีดั้งเดิมของการก่อสร้างอาคารด้วยอิฐสำหรับสิ่งก่อสร้างภายในมาพร้อมกับพวกเข้าด้วย หมู่บ้านถูกทิ้งร้างหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ผังยุคกลางและอาคารพื้นเมืองในรูปแบบของชาวเมืองตอนใต้ของ โบฮีเมีย หรือสไตล์บาร็อคชนบทยังไม่ถูกแตะต้อง มันได้รับการฟื้นฟูและเพิ่มประชากรใหม่อีกครั้งตั้งแต่ปี 1990 และได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1998 ขณะมีประชากรประมาณ 140 คน

Read More »