เรื่องแปลก

  • ข้อจำกัดการเดินทางสำหรับการเดินทางไป / จากสาธารณรัฐเช็ก – COVID-19

    เข้าสู่สาธารณรัฐเช็ก จากประเทศที่ปลอดภัย จากประเทศที่มีความเสี่ยง** พลเมืองเช็ก ใช่ บังคับให้กักตัวในกรณีที่มีอาการของโรค ใช่ บังคับให้กักตัว ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐเช็ก (อยู่นอกสาธารณรัฐเช็กเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน) ใช่ บังคับให้กักตัวในกรณีที่มีอาการของโรค ใช่ บังคับให้กักตัว ชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว) ห้ามเข้า ห้ามเข้า ออกจากสาธารณรัฐเช็ก ไปประเทศที่ปลอดภัย ไปประเทศที่มีความเสี่ยง** พลเมืองเช็ก ไม่ให้ออก (เฉพาะพลเมืองที่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศปลายทางเท่านั้น) ไม่ให้ออก…

    อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button