ครอบครองยาเสพติด

ความปลอดภัย

กฎหมายยาเช็ก

กฎหมายเสรีนิยมและนโยบายเสรีของปรากหมายความว่าเมืองนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นมิตรกับหม้อ และคาดว่าเกือบครึ่งล้านผู้ใช้กัญชาส่วนใหญ่ละเลยโดยทางการและเกือบทุกคนยอมรับ ผับและบาร์ที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่อยู่นอกศูนย์อนุญาตให้คุณสูบบุหรี่ภายในได้

อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button