ปราก แจ๊ส

วัฒนธรรม & ความบันเทิง

แจ๊สซีน

แจ๊สมีอิทธิพลอย่างมากต่อดนตรีของสาธารณรัฐเช็ก และในทางกลับกัน สาธารณรัฐเช็กก็ใช้อิทธิพลอย่างมากต่อวงการดนตรีแจ๊สทั่วโลก ในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 มีการเล่นแจ๊สเป็นประจำในสถานประกอบการหลายแห่งของปราก แต่ในปี 1948 ระบอบคอมมิวนิสต์ได้เข้าควบคุมและสั่งห้ามการแสดงดนตรีแจ๊สทุกประเภทในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button