วงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งชาติเช็ก

วัฒนธรรม & ความบันเทิง

ดนตรีคลาสสิกเช็ก

ปรากเคยเป็นเจ้าภาพของนักประพันธ์เพลงมากมายในประวัติศาสตร์อันยาวนาน Mozart มาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆ เช่นเดียวกับ Haydn และ Tchaikovsky โดยอดีตถึงกับตั้งชื่อผลงานชิ้นหนึ่งของเขาตามชื่อเมือง ไม่ได้เป็นเพียงผู้มาเยือนเมืองที่ทำให้ปรากอยู่ในแผนที่คลาสสิก เนื่องจากมีนักประพันธ์เพลงหลายคนที่เกิดในประเทศนี้ โดยที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Dvorak ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button