เมืองเก่า

ย่านเมือง

สี่ไตรมาสของปราก

ปราก จนถึงราวปี ค.ศ. 1800 มีเพียง 4 เมืองที่แยกจากกันซึ่งมี 4 จัตุรัสกลางเมือง ซึ่งทั้งหมดถูกแบ่งโดยกำแพงป้องกัน ทุกเมืองมีลักษณะเฉพาะ ที่มาจากบุคลิกของบุคคลที่ตั้งรกรากอยู่ในตอนแรก ทุกวันนี้ เสน่ห์ส่วนใหญ่ของปรากยังคงอยู่ในจิตวิญญาณอันเป็นเอกลักษณ์ของทุกเมือง

อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button