Prašná brána

Danh lam thắng cảnh du lịch

Powder Tower

Công việc xây dựng tòa tháp Gothic vững chắc này bắt đầu vào năm 1475, nhưng bị tạm dừng 8…

Đọc thêm »
Back to top button