สนามบิน

Vaclav Havel Airport Prague

สนามบินกรุงปราก – รูซีเนเป็นสนามบินนานาชาติที่ทันสมัยและกว้างขวางใหญ่โต ตั้งอยู่ชานกรุงปรากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร เที่ยวบินนานาชาติทั้งขาเข้าและขาออกจะขึ้นลงที่นี่เท่านั้น (ไม่มีสนามบินเอกชนอื่นในกรุงปราก)

การเดินทางไปกลับสนามบินปราก

คุณสามารถเดินทางจากสนามบินเข้าสู่ใจกลางกรุงปรากได้ 3 วิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถแท็กซี่ตรงเข้าสู่ตัวเมืองซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 550 – 650 CZK แต่คุณจะต้องตระหนักไว้เสมอว่าคนขับแท็กซี่ในกรุงปรากขึ้นชื่อในการพยายามโก่งราคาค่าโดยสาร ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงขอแนะนำให้คุณเลือกใช้บริการแท็กซี่ส่วนบุคคลของบริษัทขนส่งสนามบินแห่งกรุงปราก (Prague Airport Transfers) การเดินทางโดยรถแท็กซี่จะใช้เวลาประมาณ 20 – 40 นาที ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณใช้บริการ อีกวิธีก็คือทางรถประจำทาง ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 32 CZK เท่านั้น โดยรถประจำทาง (หมายเลข 119) จะจอดอยู่ด้านนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้า และให้บริการตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 23.30 น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเที่ยวบินของคุณมาทันเวลาให้บริการดังกล่าวนี้ (มีบริการรถประจำทางสายกลางคืนเช่นกัน แต่ไม่ค่อยสะดวกนัก ต้องมีการจอดพัก/แวะเปลี่ยนรถอย่างน้อย 2 ครั้ง) รถประจำทางจะพาคุณไปส่งที่สถานีรถไฟใต้ดิน Nádraží Veleslavín และจากที่นี่ คุณสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินต่อไปยังใจกลางเมืองได้ โดยไม่ต้องซี้อตั๋วเพิ่ม วิธีการสุดท้ายคือ การเช่ารถ (อ่านได้จากส่วนการเช่ารถของเรา)

สนามบิน

อาคารผู้โดยสารสนามบินกรุงปราก

ทั้งอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอยู่ถัดจากกันไปบนชั้นเดียวกัน

อาคาร 1 สำหรับเที่ยวบินระหว่างทวีป ได้แก่ เที่ยวบินจากสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย

อาคาร 2 สำหรับเที่ยวบินภายในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามข้อตกลงเช็งเกน และประเทศยุโรปอื่นๆ

อาคาร 3 สำหรับเครื่องเช่าเหมาลำ เครื่องบินขนส่งสินค้าและเที่ยวบินส่วนตัว อาคันตุกะของรัฐบาลหรือโอกาสสำคัญอื่น

แท็กซี่จากสนามบินปราก

การเดินทางจากสนามบินปรากเข้ามาย่านใจกลางเมืองที่สะดวกที่สุดคือการใช้บริการแท็กซี่  ศูนย์วิทยุแท็กซี่  AAA Radio Taxi และ FIX Taxi ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการประมาณ 550 CZK ถึง 700 CZK เพื่อเข้าเมืองปราก  คุณจะเห็นจุดให้บริการแท็กซี่อยู่ด้านนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้าทั้งสองแห่ง  ห้ามใช้บริการแท็กซี่ที่เดินเข้ามาหาคุณหรือที่จอดอยู่รอบลานจอดรถของสนามบิน  แท็กซี่เหล่านั้นคือกลุ่มคนที่คอยจ้องหาเหยื่อที่เดินทางมาปรากเป็นครั้งแรกโดยการเสนอให้ใช้บริการในราคาที่สูงเกินจริงมากจากแท็กซี่ที่ไม่มีใบอนุญาต  เพื่อความสบายใจคุณสามารถจองแท็กซี่ราคาประหยัดหรือรถที่ให้บริการรับส่งของศูนย์บริการรถสนามบินปราก (Prague Airport Transfers) ได้เช่นกัน  คนขับรถสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีและใช้บัตรเครดิตจ่ายได้

Back to top button