คำแนะนำ & เคล็ดลับ

โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์มือถือ

คุณจะพบตู้โทรศัพท์สาธารณะมากมายในสาธารณรัฐเช็ก แต่ส่วนใหญ่จะไม่รับเหรียญเพราะเริ่มล้าหลังและใช้การไม่ได้ ตู้โทรศัพท์ที่พบว่ายังใช้ได้จะรับเป็นบัตรแทน ปัจจุบันตู้โทรศัพท์สาธารณะค่อนข้างหายากเนื่องจากความแพร่หลายของการใช้งานโทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ

คลื่นความถี่ของโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการในสาธารณรัฐเช็กคือ 900 และ 1,800 MHz GSM นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ ในยุโรปสามารถติดต่อกับเครือข่ายในพื้นที่ได้เมื่อผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่มีข้อตกลงกับผู้ให้บริการของสาธารณรัฐเช็ก เช่นเดียวกับผู้ใช้โทรศัพท์ชาวอเมริกา ดังนั้นหากคุณไม่มั่นใจ โปรดทำการตรวจสอบก่อนที่คุณจะเดินทาง และระวังค่าบริการในราคาสูง

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้นำมาซึ่งบริการที่ดีมากขึ้นและค่าบริการที่ถูกลงในเครือข่ายของสาธารณรัฐเช็ก หากคุณอยู่ที่นี่เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ การเลือกใช้ซิมและบัตรเติมเงินสำหรับโทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสิ่งที่คุ้มค่า เครือข่ายหลักให้บริการคือ Vodafone (800 777 777, www.vodafone.cz), T-Mobile (603 603 603, www.t-mobile.cz) และ 02 (800 020 202, www.cz.O2.com)

รหัสการโทร

รหัสประเทศของสาธารณรัฐเช็กคือ 420 ในการโทรติดต่อหมายเลขตามหนังสือนำเที่ยวในปรากเพียงแค่กดหมายเลขเก้าหลักที่มีอยู่ในคู่มือนี้ สำหรับต่างประเทศให้กดรหัสประเทศของคุณ (00 จากอังกฤษ 011 จากสหรัฐ) หรือเครื่องหมาย “+” บนโทรศัพท์มือถือของคุณ หลังจากนั้นกด 420 (รหัสประเทศของสาธารณรัฐเช็ก) ตามด้วยหมายเลขในพื้นที่เก้าหลักที่อยู่ในคู่มือนี้

การโทรจากปรากไปยังต่างประเทศให้กดรหัส 00 (หรือเครื่องหมาย “+”) ตามด้วยรหัสประเทศและหมายเลขโทรศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น หมายเลขของอังกฤษไม่ต้องกด “0” ตัวแรกซึ่งเป็นตัวเลขของรหัสพื้นที่

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button