ทริปวันเดียว & ทัศนศึกษา

ปราสาทคริโวคลัท (Křivoklát Castle)

ประวัติกล่าวไว้ว่าราชปราสาทคริโวคลัทถูกบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกราวๆปี 1100 หลังคริสตกาลถึงแม้ว่าตัวอาคารในปัจจุบันจะมีมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 13 แล้วก็ตาม ตัวปราสาทได้ถูกขยายและทำให้แข็งแรงขึ้นตอนสิ้นสุดศตวรรษที่ 14  เนื่องจากการปฏิสังขรณ์และการสร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเหล่านี้ทั้งหมด ตัวปราสาทจึงแสดงให้เห็นช่วงต่างๆของสไตล์โกธิกทั้งหมด ตัวปราสาทมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนใครจากมุมมองของสถาปัตยลักษณ์ นอกจากนั้นยังคล้ายกับแนวคิดปราสาทของประเทศฝรั่งเศส ครั้งหนึ่งปราสาทนี้เคยเป็นที่ประทับยามออกล่าสัตว์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 คุณจะเห็นห้องโถงพระราชาด้านในที่มีเพดานโค้ง โบสถ์สไตล์โกธิกที่มีฉากหลังแท่นบูชาได้รับการแกะสลักอย่างประณีต ห้องใต้ดินซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นคุกและในปัจจุบันเป็นที่เก็บเครื่องมือทรมานมัจจุราชชนิดต่างๆ และห้องโถงอัศวินซึ่งเป็นที่เก็บสะสมจิตกรรมโกธิกยุคปลายและประติมากรรมจำนวนมาก ปราสาทคริโวคลัทตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงปราก 40 – 50 กิโลเมตร และมีผู้เยี่ยมชม 250,000 คนต่อปี ปราสาทนี้เป็นปราสาทที่ได้รับการเยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ก สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งจากการเดินทางไปยังปราสาทคริโวคลัทก็คือชนบทที่อยู่รอบ ๆ ที่มีทางเดินจำนวนมากมายอันเหมาะสมสำหรับการเดินป่า ปั่นจักรยานและเดินเล่นยามว่าง

Prague Křivoklát Transport. จองออนไลน์ รถรับส่งมินิบัสที่สะดวกสบาย

ปราสาทคริโวคลัท (Křivoklát)

การเดินทาง

ให้ขึ้นรถไฟจากสถานีกลางของกรุงปรากในทิศทางตรงไปยังทาบอร์และลงที่สถานีเบเนซอฟ ยู พราฮี จากนั้นใช้เวลาเดิน 15 นาทีจากสถานีไปยังปราสาท หรือถ้าเดินทางโดยรถประจำทางก็สามารถเดินทางได้จากสถานี Florenc ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ให้ไปตามทางหลวงพิเศษ ปราก-บราโน แล้วออกที่ มิโรโซวิซ (ทางออก 21) ต่อจากนั้นให้ไปตามป้ายบอกทางสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ จองทัวร์ระยะสั้นออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button