ทัวร์ชมเมือง

ทัวร์เดินแบบฟรี

เส้นทางการเดินที่คัดสรรมาเป็นพิเศษนี้ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงปรากเกือบทั้งหมด และการไปเที่ยวชมโดยมีไกด์ดีๆ ย่อมเหมือนกับอดีตได้มาปรากฏอยู่ตรงหน้า เราจะเดินทั่วทั้งย่านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและโด่งดัง ได้แก่ ย่านเมืองเก่า ชุมชนชาวยิว เมืองน้อยและปราสาทกรุงปราก

Read More »

ย่ำเท้าตะลุยกรุงปราก

เนื่องจากกรุงปรากมีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญจึงสามารถทำได้ด้วยการเดินเท้าเพียงรอบเดียว การเดินชมเมืองจัดว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ขึ้นอยู่กับว่ามีเวลามากน้อยเพียงใด ท่านสามารถเดินชมแบบผ่านๆ ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง หรือหากมีเวลาทั้งวัน ท่านอาจเดินชมแต่ละแห่งอย่างละเอียด แต่พึงระลึกไว้ว่าทุกก้าวที่ท่านเดิน เป็นการเดินตามรอยเหล่าบูรพกษัตริย์ของเช็กองค์แล้วองค์เล่าที่เสด็จพระราชดำเนินจากพาวเดอร์ ทาวเวอร์ (Powder Tower) ไปยังปราสาทปรากในพระราชพิธีราชาภิเษกตลอดระยะเวลาสี่ศตวรรษที่ผ่านมา

Read More »

อาหารค่ำระหว่างการล่องเรือตามแม่น้ำ

เพลิดเพลินกับการล่องเรือตามแม่น้ำที่สวยงามมากๆเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เรือออกจากท่าเวลา 19:00 น. รับคุณจากโรงแรมระหว่างเวลา 18:20 น. ถึง 18:30 น. มีบริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ เครื่องดื่มแอพเพอริทิฟและการแสดงดนตรีสดบนเรือ

Read More »