Lidice

ทริปวันเดียว & ทัศนศึกษา

Lidice

หลายคนเชื่อว่าชาวเช็ก เมื่อเทียบกับชาวโปแลนด์ ยูเครน และเบลารุส นั้นค่อนข้างง่ายภายใต้การยึดครองของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประเด็นถกเถียงที่กำลังดำเนินอยู่ การนั่งรถยนต์หรือรถบัส 30 นาทีจากปรากไปยังอดีตหมู่บ้าน Lidice ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนและรอบคอบถึงการกระทำทารุณโหดร้ายที่ชาวเช็กได้รับจากมือของกองกำลังที่ยึดครอง

อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button