ปราสาทปรากย่านเมือง

Hradčany และปราสาท

เส้นขอบฟ้าของปรากตกอยู่ในความงดงามของอาคารที่ใหญ่โตของปราสาทปรากใน Hradčany (บริเวณพื้นที่รอบปราสาทปราก) จากปราสาทสามารถมองเห็นทั่วใจกลางเมืองจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ Vltava ที่นี่เป็นที่ประทับของราชวงศ์มาเป็นสหัสวรรษ และมันยังคงทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของประธานาธิบดีเช็ก มันยังใช้ในการต้อนรับแขกระดับสูงจำนวนมากอีกด้วย

ในฐานะที่เป็นเมืองที่สามของกรุงปราก Hradčany ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 14 โดยราชวงศ์ Count Berka จาก Dubé ในเวลานั้น ปราสาทปราก หรือ Prague Castle ได้มีอยู่แล้วซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า Royal Castle ได้ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางการเมืองไม่เพียงแค่ของ Hradčany และกรุงปรากเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรัฐ Bohemia ความโดดเด่นของมันส่งอิทธิพลไปทั่วทั้งยุโรปกลางเป็นเวลาหลายศตวรรษ การสถาปนาของมันหยั่งรากไปถึงช่วงปี 880 ก่อนคริสตกาล ไม่นานหลังจากนั้น เจ้าชายแห่งเช็คหลายพระองค์ได้ย้ายพระตำหนักจาก Levý Hradec มาพำนักอยู่ที่นี่ อันถือเป็นตัวเลือกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับอนาคตของทั้งปราสาทและของเมือง ในรัชสมัยของพระเจ้าชาล์สที่ IV และปลายรัชสมัยของพระเจ้ารูดอล์ฟที่ II ปราสาทนี้ใช้เป็นพระตำหนักของจักรพรรดิโรมัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของปราสาทและเวลาแห่งการปรับปรุงและความเป็นที่พำนักที่สำคัญได้รับการประกาศสู่สายตาของสาธารณชน การประกาศความสำคัญของปราสาทอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 เมื่อ Habsburgs ได้สั่งให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมปราสาทครั้งใหญ่ตามแผนของ Nicola Pacassi จากกรุงเวียนนาในฐานะของสถาปนิก

เครื่องประดับของสถาปัตยกรรมของปราสาทคือ เชิงเทียน Gothic St.Vitus Cathedral ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกและที่ฝังพระศพของเจ้าผู้ครองเช็ค ปราสาท Old Royal Palace พร้อมท้องพระโรง Vladislav’s Hall โบสถ์ Romanesque church และอดีต St. George’s Monastery พระโรง Spanish Hall ในปีกซ้ายของสนามปราสาท II ตลอดจน Golden Lane ข้างนอกบริเวณปราสาทมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งคือ สวน Royal Garden และบ้านพักฤดูร้อนของรางวงศ์ จัตุรัส Loretanské Square ที่มี Loreta โบสถ์ Angel Virgin Mary’s Church และปราสาท Cernin Palace ท้ายที่สุดแต่ยังไม่หมดเท่านั้นคือ Strahov Monastery กับห้องสมุดที่มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษ

การเดินทางรอบ ๆ ปราสาทปราก

สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดคือ Malostranská หรือ Hradčanská สาย A ในขณะที่รถไฟฟ้าข้ามไปเชื่อมต่อกับสาย 22 จากนั้นให้ลงที่ Pražský hrad หากคุณไปในปราสาทโดยการเดินเท้าคุณต้องเตรียมตัวที่จะต้องเดินขึ้นสู่ที่สูงเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันคุณสามารถชื่นชมกับสีสันที่สวยงามของหลังคาและยอดแหลมของหลังคาบ้านเรือนที่อยู่ในใจกลางเมือง คุณสามารถเริ่มเดินจาก Nerudova ซึ่งอยู่ด้านนอกของจัตุรัส Lesser Town square หรือผ่าน Old Castle Stairs จากสถานี Malostranská

Prague Castle

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button