คริสตจักรพระแม่มารีผู้ชนะ (Church of Our Lady Victorious)

พระเยซูกุมารเมืองปราก

The Infant Jesus of Pragueคริสตจักรพระแม่มารีผู้ชนะ (Kostel Panny Marie Vítězné) สร้างขึ้นในปี 1613 ภายในคริสตจักรมีหุ่นขี้ผึ้งของพระเยซูกุมารสูง 47 ซม. ซึ่งนำมาจากประเทศสเปนในปี 1628 หรือที่เรียกว่า พระเยซูกุมารเมืองปราก ( Pražské Jezulátko ) เชื่อกันว่าจะสามารถป้องกันเมืองปรากจากโรคระบาดและการทำลายของสงครามสามสิบปี ในศตวรรษที่ 18 เยอรมันนำโดย ES Stephano ได้เขียนเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ การเริ่มต้นที่กลายเป็นวัฒนธรรมทั่วโลกในที่สุด ปัจจุบันรูปปั้นได้รับการเข้าชมโดยผู้แสวงบุญมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศอิตาลี สเปนและละตินอเมริกา ตามธรรมเนียมจะแต่งกายหุ่นขี้ผึ้งในชุดเสื้อคลุมที่สวยงามและปีที่ผ่านมามีผู้ผู้อุปการะได้บริจาคชุดผ้าปักจำนวนมาก ปัจจุบันเสื้อผ้าของพระเยซูกุมารประกอบด้วยเครื่องแต่งกายมากกว่า 70 ชิ้น โดยได้รับบริจาคมากจากทั่วทุกมุมโลก การแต่งกายสำหรับพระเยซูกุมารจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวันสำคัญทางศาสนา ด้านหลังของคริสตจักรเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับการแสดงเสื้อคลุมของบาทหลวงที่ใช้ในการแต่งกายพระเยซูกุมาร ร้านค้าในถนนบริเวณใกล้เคียงจะจำหน่ายหุ่นขี้ผึ้ง การมองหาที่สิ่งเหล่านี้คุณต้องคำนึงถึงบทบัญญัติข้อที่สอง (‘อย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน… ‘) และวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปศาสนาของจอห์น ฮัส  

สถานที่ตั้ง: Karmelitská 9 เข้าชมได้ฟรี คริสตจักรเปิดวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 20.00 น. ส่วนพิพิธภัณฑ์เปิดบริการเวลา 9.30 – 17.30 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ปิดวันที่ 1 มกราคม, 25 และ 26 ธันวาคมและวันอีสเตอร์

The Church of Our Lady Victorious

Check Also

จัตุรัสเมืองเก่า

จัตุรัสแห่งนี้ได้มีนโยบายให้เป็นศูนย์กลางสาธารณะที่สำคัญของกรุงปรากตั้งแต่ศัตวรรษที่ 10 และได้เป็นตลาดหลักตั้งแต่ศัตวรรษที่ 20 ตอนต้น และปัจจุบันนี้ได้เป็นแหล่งค้าขายสิ่งที่ต้องการให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่น และเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ต่างๆ ผับและร้านอาหารอย่างมากมายทั้งนี้ยังรวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกราคาถูก รถม้าไว้บริการ, พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดงผลงานศิลปต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามที่นี่จะเต็มไปด้วยการค้าขายอย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำให้ความสวยงามของจตุรัสแห่งนี้ลดลงแต่อย่างใด