Sự an toàn

Đọc các bài viết về cách giữ an toàn ở Praha và làm quen với các vấn đề móc túi, tính phí quá cao trong nhà hàng và taxi, các địa điểm không an toàn và người bán hàng rong.

Back to top button