Břevnovský klášter

Danh lam thắng cảnh du lịch

Břevnov Monastery

Tu viện Břevnov (Břevnovský klášter) là một tu viện Benedictine được thành lập bởi Hoàng tử Boleslav II và Thánh…

Đọc thêm »
Back to top button