Paladi

Mua sắm

Trung tâm mua sắm và cửa hàng

Palladium - Trung tâm mua sắm rất lớn này mới khai trương gần đây vào năm 2007. Có bốn tầng,…

Đọc thêm »
Back to top button