Вишехрад

ВишехрадВишехрад е основан някъде през 10-ти век, несъмнено по-късно от Пражкия замък (Prazsky Hrad) и в продължение на векове останал подчинен на Пражкия замък. Това е вярно, може би с изключение на годините 1061-1092, когато Вишехрад бил резиденция на Вратислав II –  първоначално принц, а по-късно първият чешки крал, който реконструирал замъка от камък и който създал там църковен орден. След това нейната значимост намаляла, а по-късно Карл IV реконструирал  Вишехрад и го превърнал в каменна крепост, свързана с новопостроеното укрепление на цяла Прага. Все пак, точно както и в другите райони на Бохемия, животът на замъка бил повлиян негативно от хуситския период, когато той бил обсаден, разграбен и частично разрушен. През 1650 г., били построени нови тухлени барокови укрепления, които отново били свързани с укрепването на цяла Прага в съответствие с плановете на италианските архитекти. Замъкът служел като укрепление още веднъж до 1911 година, когато крепостта била унищожена. Той бил присъединен към Прага като Област VI през 1883 година. Вишехрад е забележително място, та дори и само заради репутацията си на най-старата резиденция на чешките принцове от Либусе и на първите членовете на династия Премисъл, както и поради факта, че там са погребани видните личности на нацията.

 

Обиколка на Вишехрад

Вишехрад може да бъде достигнат лесно и бързо от центъра на града с линия C на метрото до спирка Вишехрад. От там ще Ви отнеме около 10 минути пеш да стигнете до главната порта на Вишехрад.

 

[mappress mapid=”45″]

Check Also

Йосефов

Йосефов, бившият еврейски град, започнал съществуването си като селище на еврейски търговци и среброменители. То било в непосредствена близост до древния брод на река Вълтава, на северния връх на остров Slovanský (славянския остров), който се простира от мястото, което понастоящем е срещу Народния театър и достига до улица Карлова в първоначалното корито на река Вълтава.