Вишехрад

ВишехрадВишехрад е основан някъде през 10-ти век, несъмнено по-късно от Пражкия замък (Prazsky Hrad) и в продължение на векове останал подчинен на Пражкия замък. Това е вярно, може би с изключение на годините 1061-1092, когато Вишехрад бил резиденция на Вратислав II –  първоначално принц, а по-късно първият чешки крал, който реконструирал замъка от камък и който създал там църковен орден. След това нейната значимост намаляла, а по-късно Карл IV реконструирал  Вишехрад и го превърнал в каменна крепост, свързана с новопостроеното укрепление на цяла Прага. Все пак, точно както и в другите райони на Бохемия, животът на замъка бил повлиян негативно от хуситския период, когато той бил обсаден, разграбен и частично разрушен. През 1650 г., били построени нови тухлени барокови укрепления, които отново били свързани с укрепването на цяла Прага в съответствие с плановете на италианските архитекти. Замъкът служел като укрепление още веднъж до 1911 година, когато крепостта била унищожена. Той бил присъединен към Прага като Област VI през 1883 година. Вишехрад е забележително място, та дори и само заради репутацията си на най-старата резиденция на чешките принцове от Либусе и на първите членовете на династия Премисъл, както и поради факта, че там са погребани видните личности на нацията.

 

Обиколка на Вишехрад

Вишехрад може да бъде достигнат лесно и бързо от центъра на града с линия C на метрото до спирка Вишехрад. От там ще Ви отнеме около 10 минути пеш да стигнете до главната порта на Вишехрад.

 

Check Also

Йосефов

Йосефов, бившият еврейски град, започнал съществуването си като селище на еврейски търговци и среброменители. То било в непосредствена близост до древния брод на река Вълтава, на северния връх на остров Slovanský (славянския остров), който се простира от мястото, което понастоящем е срещу Народния театър и достига до улица Карлова в първоначалното корито на река Вълтава.