Trója

Holešovice, Letná и Стромовка са обградени от река Вълтава, така че формират един вид полуостров. На север от този полуостров се намира Троя. Първоначално тази овощна градина била наречена Овенец, но великолепният замък Стърнберг в Троя настоял за преименуването на тази област. Жан-Баптист Матей построил това място на летен отдих на Вацлав Войчех от Стърнберг между 1679-1685 г. Днес бароковият интериор и градина обслужват Пражката галерия.

Под замъка се намира Ботаническата градина, основана през 1969 г., а в непосредствена близост до замъка е разположена зоологическа градина с големина 45 хектара, открита за посетители през 1931 г. Уникалността ѝ се състои не само в изобилието на богатствата и контурите на местния провинциален живот, но и в успешното отглеждане на Пржевалски коне. Вече не може да се открие див вид от тези коне – животно, което съществува от древни времена.

Check Also

Йосефов

Йосефов, бившият еврейски град, започнал съществуването си като селище на еврейски търговци и среброменители. То било в непосредствена близост до древния брод на река Вълтава, на северния връх на остров Slovanský (славянския остров), който се простира от мястото, което понастоящем е срещу Народния театър и достига до улица Карлова в първоначалното корито на река Вълтава.