Exkurze mimo Prahu

Kolín

Město Kolín se rozkládá na obou březích Labe v úrodné Polabské nížině, asi 50 km od Prahy.

Bohaté archeologické nálezy ve městě a okolí přinesly na světlo četné artefakty svědčící o všech známých minulých kulturách na českém území. Místo bylo křižovatkou tří důležitých kupeckých stezek již v římských dobách, jak dokazuje mnoho vykopaných mincí starých jako z dob klasické. Polovina 13. století nařídil Přemysl Otakar II. opevnit Kolín hradbami, jak dokládá latinský záznam královského písaře. Nejstarší listina se jménem Kolína nese datum 1261. Králové Karel IV. a Václav IV. udělili městu mnohá privilegia k podpoře rozvoje města a bohatství jeho občanů. V té době bylo postavení Kolína mezi korunními městy význačné, velikostí i významem. Nejtvrdší ponížení a chudoba, jaké kdy byly pozorovány, přišly během 30leté války, období neustálého obléhání a drancování. 18. června 1757 došlo v blízkosti města k jednomu z nejkrvavějších střetů sedmileté prusko-rakouské války. Tato bitva u Kolína uvalila na Fridricha I. porážku od vojsk Marie Terezie, po které museli Prusové vyčistit Prahu a stáhnout se z Čech. Za Josefa II. Kolín opět vzkvétal. Rozšířil se obchod a řemesla a Kolín změnil svou tvář. Kolínu, první baště vlasteneckého ruchu, prospělo národní obrození na počátku 18. století. Průmyslu a obchodu dala nový impuls i železnice z roku 1845. V roce 1869 dostaly kolínské ulice plynové lampy a v roce 1872 byla zahájena Severozápadní dráha. Vývoj později zbrzdily dvě světové války. Ale ve středním období se město a jeho průmysl nesmírně rozšířily. 1927 dal městu nový most přes Labe a v roce 1932 přibyla první tepelná elektrárna. Srdce města se dochovalo na Karlově náměstí v původním uspořádání a mnoha pyšných barokních štítech. Středem je fontána z roku 1780 a morová pošta z roku 1682. Za pozornost stojí radnice v jednom rohu, zejména díky nástropním malbám ve velkém sále a galerii a třem obrazům Václava Radimského.

Panoramatu dominuje gotická katedrála svatého Bartoloměje z konce 13. století. Velkolepost dvou osmibokých věží a čtvercové zvonice, dílo Petra Parléře, vládne místu po staletí. Za zmínku stojí i zbytky židovského ghetta, synagoga a starý židovský hřbitov. Narodila se zde, žila nebo pracovala řada významných osobností. Na seznamu slavných rodáků jsou jména jako Jean Gaspard Deburau, kolos světové pantomimy, malíři Vincenc Morstadt a Rudolf Kremlička, fotograf Josef Sudek, básníci Svatopluk Machar a Karel Leger, herečka Terezie Brzková nebo světoznámá operní kantatura Ludmila Dvořáková. Kolín celosvětově proslavila jedna osobnost: hudební skladatel a dirigent František Kmoch, jehož památka je akustická – každoroční festival dechové hudby Kmochův Kolín.

Minibus Praha-Kolín . Alternativa vlaku nebo autobusu. Rezervujte si levný soukromý minibus od dveří ke dveřím.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button