Dějiny

Praha byla po staletí hlavním městem starověké říše Čech. V polovině 14. století byla Praha centrem Svaté říše římské a třetím největším městem Evropy z hlediska počtu obyvatel. Vláda Karla IV. byla zlatým věkem českých dějin. Konec tohoto období však přinesl do oblasti hospodářské a politické rozbroje, když protestantští husité – inspirovaní myšlenkami náboženského reformátora Jana Husa – bojovali s křižáky vyslanými katolickou církví v 15. století. V 16. století bylo město předním centrem habsburského dvora a v roce 1918 se stalo hlavním městem nově samostatného Československa. Tato nová země v čele s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem zažila boom a Československo se stalo jedním z deseti nejbohatších národů světa. Nacistická okupace Čech a Moravy byla pro Československo katastrofální a zůstaly bez úhony pouze krásné budovy země. Po 2. světové válce se obnovená ČSR dostala pod sovětský vliv. Pokus o reformu a humanizaci komunistického systému, známý jako Pražské jaro, selhal, když ruské síly vtrhly do země v srpnu 1968. Sedmdesátá a osmdesátá léta byla pro mnohé Čechoslováky dusnými časy, kteří si vytvořili vlastní disidentskou kontrakulturu. Masové protesty a demonstrace v Praze vedly k nekrvavému svržení komunistického režimu v listopadu 1989, známému také jako sametová revoluce. Když v roce 1989 padla železná opona, Praha odhalila své skryté bohatství českých pokladů a rozeslala pozvánku do celého světa. Později, 1. května 2014, vstoupila Česká republika do EU.

 • Židovské dědictví Prahy

  Před dvěma tisíci lety Římané vyhnali Židy z Izraele (Svaté země). Nicméně: „Tóra byla jejich svatyní, kterou žádná armáda nemohla zničit.“ a během následujících staletí…

  Přečtěte si více »
 • Zlatý věk Karla IV

  V roce 1306 byl Jan Lucemburský zvolen českým králem, a to především díky sňatku s přemyslovskou princeznou a skutečnosti, že byl synem Jindřicha VII., císaře…

  Přečtěte si více »
 • Husité

  Doba husitská je možná nejdůležitějším obdobím českých dějin, ale rozhodně tím nejvzrušujícím. Jan Hus byl univerzitním profesorem Univerzity Karlovy a silně věřil myšlenkám anglického teoretika…

  Přečtěte si více »
 • Rané začátky a Přemyslovci (870-1306)

  Právě v římských záznamech mohou historici vysledovat historii Bójů, kteří byli keltským kmenem žijícím v oblasti Prahy – země, kterou nazývali Boiohaemum (možná poznáte, že…

  Přečtěte si více »
 • Příchod Habsburků

  Čechám vládli po Jiříkově smrti nepřítomní králové až do roku 1526, kdy si trůn přisvojili Habsburkové. Tato vehementně katolická dynastie vládla nad zbytky římské Svaté…

  Přečtěte si více »
 • Druhá světová válka a další

  Hromadící se napětí mezi slovenskou a českou většinou a početnou německou menšinou v zemi vyvrcholilo, když v roce 1938 Hitler nařídil pro německy mluvící Československo…

  Přečtěte si více »
 • Moravská židovská obec

  Zatímco pražské židovské hřbitovy a synagogy lákají turisty již řadu let, ostatní židovská centra v České republice byla znovu objevena teprve nedávno. České země měly…

  Přečtěte si více »
 • Atentát na Reinharda Heydricha

  Během září 1941 se 2. velitel SS a osobní oblíbenec Hitlera Reinhard Heydrich, který byl jedním ze strůjců holocaustu, dohodl, že nahradí ve funkci českého…

  Přečtěte si více »
 • Praha dnes

  Dnes je Česká republika – a Praha zvláště – vnímána jako vzor pro všechny ostatní východoevropské země, které se snaží zlepšit podmínky pro své občany…

  Přečtěte si více »
 • Václav Havel

  Václav Havel je bývalý dramatik a disident, který se stal prezidentem Československa při přechodu k demokratické zemi s tržní ekonomikou. Václav Havel byl řetězový kuřák,…

  Přečtěte si více »
 • The Fallout from Communism

  Odkaz komunismu stále velmi žije v srdcích a myslích České republiky a stále ovlivňuje psychiku lidí i ekonomický a sociální stav země. Je evidentní, že…

  Přečtěte si více »
 • Prague Under the Communist Regime

  Po válce se Československo opět ocitlo jako svobodná země v čele s prezidentem Benešem až do vypuknutí studené války. Studená válka však vedla k tomu,…

  Přečtěte si více »
Back to top button