Dějiny

Husité

Doba husitská je možná nejdůležitější v českých dějinách, ale rozhodně je nejnapínavější. Jan Hus byl univerzitním profesorem Univerzity Karlovy a silně zastával myšlenky anglického teoretika Johna Wycliffa. Hus byl hlavním protagonistou hnutí za víru založenou na Bibli namísto církevní hierarchie.

Snad nejradikálnějším přesvědčením bylo, že všem křesťanům by mělo být umožněno plné přijímání, protože v té době to bylo pouze členům kléru, kdo směli pít Kristovu krev. Ve skutečnosti se tato část jeho víry stala tak známou, že kalich používaný k přijímání začal symbolizovat husity. Celé století před Martinem Lutherem se shromáždil za církevní reformu a také zastával své přesvědčení, že odpustky by si lidé neměli kupovat.

V roce 1415 byl Hus povolán do Kostnice, aby předstoupil před církevní koncil. Byl usvědčen z kacířství a za trest byl upálen na hranici.

Husova smrt však husitské hnutí nezastavila – ve skutečnosti je ještě více vyburcovala a Čechy byly záhy plné náboženských radikálů. To vedlo k husitským válkám. Tyto války začaly, když se v roce 1419 husitům vymkla z rukou demonstrace a demonstranti si vynutili cestu do Novoměstská radnice předtím vyhodila několik katolických radních vyhozením z okna – zdá se, že jde o tradiční český způsob zabíjení lidí. Poté, co husité zničili některá území města, zahájil český král Zikmund mnoho křížových výprav proti husitům, které se rozšířily i za hranice Čech. Byl poražen na Vítkově prostřednictvím husitského vůdce Jana Žižky – muže s jedním okem. Na místě dnešní bitvy je Žižkův pomník.

Stabilizace byla dosažena zvolením husitského krále v roce 1458, kterým byl král Jiří z Poděbrad (Jiří z Poděbrad). Šlechta, která ho zvolila, to však neudělala šťastně. Když zemřel, pozvali na český trůn polskou dynastii Jagellonců, čímž zabránili tomu, aby se království dostalo na příliš dlouhou dobu do rukou kacířů. Po smrti polského krále Vladislava II. – po panování poznamenaném omezením jeho pravomocí českou šlechtou a také přesunem hlavního města do Budína v roce 1490 – jej nahradil Ferdinand Habsburský, bratr císaře Svaté říše římské Karla. V. Habsburkové vládli Čechám až do roku 1918.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button