Dějiny

Dějiny

Židovské dědictví Prahy

Před dvěma tisíci lety Římané vyhnali Židy z Izraele (Svaté země). Nicméně: „Tóra byla jejich svatyní, kterou žádná armáda nemohla…

Přečtěte si více »
Dějiny

Zlatý věk Karla IV

V roce 1306 byl Jan Lucemburský zvolen českým králem, a to především díky sňatku s přemyslovskou princeznou a skutečnosti, že…

Přečtěte si více »
Dějiny

Husité

Doba husitská je možná nejdůležitějším obdobím českých dějin, ale rozhodně tím nejvzrušujícím. Jan Hus byl univerzitním profesorem Univerzity Karlovy a…

Přečtěte si více »
Dějiny

Rané začátky a Přemyslovci (870-1306)

Právě v římských záznamech mohou historici vysledovat historii Bójů, kteří byli keltským kmenem žijícím v oblasti Prahy – země, kterou…

Přečtěte si více »
Dějiny

Příchod Habsburků

Čechám vládli po Jiříkově smrti nepřítomní králové až do roku 1526, kdy si trůn přisvojili Habsburkové. Tato vehementně katolická dynastie…

Přečtěte si více »
Dějiny

Druhá světová válka a další

Hromadící se napětí mezi slovenskou a českou většinou a početnou německou menšinou v zemi vyvrcholilo, když v roce 1938 Hitler…

Přečtěte si více »
Dějiny

Moravská židovská obec

Zatímco pražské židovské hřbitovy a synagogy lákají turisty již řadu let, ostatní židovská centra v České republice byla znovu objevena…

Přečtěte si více »
Dějiny

Atentát na Reinharda Heydricha

Během září 1941 se 2. velitel SS a osobní oblíbenec Hitlera Reinhard Heydrich, který byl jedním ze strůjců holocaustu, dohodl,…

Přečtěte si více »
Dějiny

Praha dnes

Dnes je Česká republika – a Praha zvláště – vnímána jako vzor pro všechny ostatní východoevropské země, které se snaží…

Přečtěte si více »
Dějiny

Václav Havel

Václav Havel je bývalý dramatik a disident, který se stal prezidentem Československa při přechodu k demokratické zemi s tržní ekonomikou.…

Přečtěte si více »
Dějiny

The Fallout from Communism

Odkaz komunismu stále velmi žije v srdcích a myslích České republiky a stále ovlivňuje psychiku lidí i ekonomický a sociální…

Přečtěte si více »
Dějiny

Prague Under the Communist Regime

Po válce se Československo opět ocitlo jako svobodná země v čele s prezidentem Benešem až do vypuknutí studené války. Studená…

Přečtěte si více »
Back to top button