Dějiny

Rané začátky a Přemyslovci (870-1306)

V římských záznamech mohou historici vysledovat historii Bójů, kteří byli keltským kmenem žijícím v oblasti Prahy – v zemi, kterou nazývali Boiohaemum (možná poznáte, že je to podobné „Čechy“ a odtud název pochází. ). V 6. století však v oblasti Kelty vystřídaly slovanské kmeny.

Přemyslovci jsou první významnou dynastií, která se objevila v oblasti, kterou dnes nazýváme Praha. Prvními známými členy byli kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou, kteří konvertovali ke křesťanství svatým Cyrilem a svatým Metodějem pocházejícím z Byzance. Netrvalo však dlouho a byzantské pravoslavné náboženství bylo nahrazeno římským křesťanstvím, a to především díky napojení Čech na západní Evropu. Také za knížete Bořivoje se rodina přestěhovala do sídla na Hradčany.

Dalším v řadě do dynastie byl Václav I. (také známý jako Václav a námět na slavnou vánoční koledu) a jeho babička se postarala o to, aby byl křesťan, než ji zavraždila její snacha. Václav I. byl také zabit, tentokrát jeho vlastním bratrem a legenda uvádí, že stejně jako jeho babička byl zabit kvůli své křesťanské víře – to je však sporné a mnozí historikové tvrdí, že příčinou byl pravděpodobně mezirodinný boj o moc. obou úmrtí. Václav I. i Ludmila však byli po své smrti považováni za svaté postavy a oba se stali prvními českými patrony.

Praha se začala rozrůstat kolem královského sídla na Hradčanech a kolem německých kupeckých osad na Starém Městě. Záznam sepsaný vyslancem z Córdoby jménem Ibrahim ibn Ya’qúb v roce 965 uvádí, že Praha je větší než vesnice, ale ne tak velká jako město. Rovněž poznamenal, že Praha byla „obohatila obchodem“ než jakékoli jiné místo v Evropě, o kterém věděl.

V roce 993 založil Vojtěch (Adalbert), druhý pražský biskup – biskupstvím se stal až v roce 973 – první městský klášter Břevnov . V roce 999 se stal třetím patronem Prahy. Čtvrtým patronem je Prokop (Prokop), který v roce 1032 založil sázavský klášter a v roce 1204 byl svatořečen. Stále více klášterů bylo zakládáno za vlády Vladislava II. Ve stejné době postavili maltézští templáři klášter na úpatí prvního mostu přes řeku a pojmenovali jej na počest Vladislavovy královny Judity.

V roce 1212 byly Čechy Zlatou bulou sicilskou povýšeny na království a jejich králem byl ustanoven jeden ze sedmi kurfiřtů Svaté říše římské. Nejsilnější období Přemyslovců nastalo za vlády Otakara II. (1253-1278), i když stejně jako za jeho vlády dobylo království území od Baltu po Jadran a byl dokonce považován za kandidáta na císaře. Za jeho vlády se Praha stala také centrem vzdělanosti a také architektury. Založil také Malou Stranu, která byla pod hradem a obývali jihoněmečtí kolonisté. Jeho sestra Agnes také založila slavný hospic na Starém Městě.

Přemyslovská dynastie definitivně skončila v roce 1306, kdy byl zavražděn Václav III.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button