Dějiny

Moravská židovská obec

Zatímco pražské židovské hřbitovy a synagogy lákají turisty již řadu let, ostatní židovská centra v České republice byla znovu objevena teprve nedávno. Přiměřeně početnou židovskou komunitu měly české země již v raném středověku. Roku 1254 získali Židé královskou ochranu listinou krále Přemysla Otakara II . To nebylo vždy účinné – Židé stále trpěli stejným zneužíváním a diskriminací jako v jiných částech Evropy.

Přes občasné pogromy a vyhnání dokázala židovská kultura vzkvétat. V roce 1938 byla česká a moravská židovská populace asi 120 000; obrovský rozměr primární brněnské synagogy svědčí o bohatství a velikosti místní židovské komunity. Holocaust a 2. světová válka tuto komunitu roztrhaly a více než 50 % populace bylo eliminováno. Mnoho přeživších se po skončení války odstěhovalo a další opustili zemi během roku 1968, kdy ruská invaze ukončila jakoukoli naději na svobodu. V dnešní době je obtížné změřit počty židovské populace, ale 1 přiblížení se pohybuje kolem 6000. Po celou dobu komunismu se tato komunita udržovala v nízkém profilu, i když od roku 1989 Morava a Čechy oslavují to, co z této kdysi vzkvétající kultury zbylo. Nacisté zničili mnoho synagog a některé byly přeměněny k jiným účelům. Některé však stále přežívají, stejně jako některé hřbitovy – na mnoha z nich jsou náhrobky staré 3 století. Sotva 1 město na Moravě nemá židovskou historii a níže jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších:

BoskoviceBoskovice

V Boskovicích severně od Brna je hřbitov s náhrobky ze 17. století. Tyto náhrobky jsou uspořádány v řadách nad zalesněným kopcem, strašidelnou a klidnou oblastí. (klíč lze získat v informačním centru radnice) V Plačkově ulici jsou dodnes četné židovské domy.

Holešov

HolesovV Holešově severně od Zlína je židovská synagoga (v pondělí zavřená) na Striční, 2 bloky za informační kanceláří hlavního náměstí, Náměstí E Beneše. Tato budova, pojmenovaná jako Šachova synagóga, po jednom ze svých nejznámějších rabínů, pochází z roku 1560. Nádherný interiér je však v podstatě z osmnáctého století, od vynikajícího kování až po hebrejské nástěnné nápisy. Galerie byla přeměněna na kompaktní muzeum. Za Striční, na Hankého, leží vchod na židovský hřbitov. Některé z novějších náhrobků slouží jako dojemná připomínka toho, že moravští Židé nebyli v roce 1945 zlikvidováni. Stovky starších náhrobků, které pocházejí ze sedmnáctého století, jsou uspořádány náhodně.

Mikulov

Od roku 1369 (nejméně) existovala židovská komunita v Mikulově u hranic s Rakouskem jižně od Brna. V průběhu devatenáctého století tento počet vzrostl na 3500. Mezi vzácné dochované památky patří synagoga Husova třináctka z 15. století a neudržovaný Brněnský židovský hřbitov.

TrebicTřebíč

Nedaleko baziliky svatého Prokopa, stojící na svahu s výhledem na Třebíč, se nachází bývalá židovská čtvrť. V roce 2003 byla čtvrť i bazilika prohlášeny za světové dědictví UNESCO.

Zůstalo několik synagog – jedna na Tichém náměstí z roku 1639 a druhá v Bohuslavově Dvaačtyřicet. Severně od prvního se nachází největší židovský hřbitov v České republice mimo Prahu s 3000 náhrobky, které pocházejí ze 40. let 17. století.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button