Dějiny

The Fallout from Communism

Odkaz komunismu stále velmi žije v srdcích a myslích České republiky a stále ovlivňuje psychologii lidí a ekonomický a sociální stav země. Je evidentní, že komunismus je něco, co českým lidem mnohé ukradlo a co se stále snaží přizpůsobit životu bez – proces, který stále velmi probíhá.

Kdo nebyl naživu v období komunistické vlády, nebude schopen přesně pochopit, jaké to bylo pro muže, ženy a děti, kteří v této době žili. Vláda udržovala obrovskou kontrolu nad svobodou slova. A to i v případě, že by ti, kdo odmítají vstoupit do komunistické strany, mohli přijít o práci a jejich děti by se dostaly na černou listinu pro budoucí zaměstnání. Jak si dokážete představit, většina lidí tento systém nenáviděla, ale nebyla schopna proti němu mluvit, s drtivým pocitem tehdejší doby beznaděje – národ, který se chtěl vymanit ze svých pout, ale prostě to nedokázal.

Jedním z největších dědictví komunismu je postoj českého lidu k hlavním věcem života. Komunistický systém zničil veškerý jejich smysl pro individualitu a vytvořil z obyvatelstva jeden celek – skupinu lidí bez vlastních individuálních názorů, dovedností a zásluh. To udělalo z Čechů introverty, což je vidět dodnes, protože mnoho Čechů lze charakterizovat tak, že si nemyslí, že mohou změnit celkový obraz a že jsou pouze pány svého osudu.

Navzdory politickým represím a brutální vládní kontrole má mnoho lidí stále hezké vzpomínky na toto období – něco, co je pro návštěvníky z cizích zemí trochu zvláštní. Mnoho lidí si to však pamatuje jako dobu, kdy jim byla poskytnuta základní občanská vybavenost a kdy všichni občané měli bezpečné místo k životu a práci, na kterou se mohli spolehnout. V dnešní době se lidé musí starat o hypotéku, účty, jistotu zaměstnání a mnoho dalších faktorů, což je vnímáno jako mnohem více stresující než minulý režim. Ti bez vznešených aspirací byli v podstatě rádi, že mohou žít tak, jak to komunistický režim dovolil, zatímco ti s ambicemi milují skutečnost, že si v dnešním světě mohou svobodně plnit své sny.

I v těch nejtěžších dobách nikdy neutrpěl český smysl pro humor. To lze vidět ve filmech vydaných v roce 1989, z nichž mnohé byly suché a vtipné záležitosti s postavami, které zaujaly uvolněný přístup k životu. Není náhodou, že jakmile padl režim, začaly se tyto filmy točit. Jedním z hlavních rysů těchto filmů byla vzpoura proti autoritě, která je zjevně přímým dopadem všech frustrací nahromaděných uvnitř lidí za léta utlačovatelské vlády.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button