Geschiedenis

De gevolgen van het communisme

De erfenis van het communisme leeft nog steeds erg in het hart en de geest  van de Tsjechische Republiek en heeft nog steeds invloed op de psychologie van het volk, evenals de economische en sociale situatie van het land. Wat duidelijk is, is dat het communisme veel van het Tsjechische volk heeft gestolen en dat het ontbreken ervan iets is waar ze zich nog steeds aan proberen aan te passen, een proces dat nog steeds heel erg aan de gang is.

Iedereen die deze tijd van communistische heerschappij niet heeft meegemaakt zal niet in staat zijn te doorgronden hoe het was voor de mannen, vrouwen en kinderen die er in die tijd mee te maken hadden. De overheid oefende een grote controle uit op de vrijheid van meningsuiting en het was zelfs zo dat diegenen die weigerden deel te nemen aan de communistische partij hun baan konden verliezen en ook konden riskeren dat hun kinderen op de zwarte lijst werden geplaatst voor toekomstige banen. Zoals je je kunt voorstellen, haatten de meeste mensen het systeem maar ze waren niet in staat om dit uit te spreken. Het gevoel in die tijd was dat van hopeloosheid, een natie die zich wilde bevrijden van de ketenen maar dat simpelweg niet kon.
Eén van de grootste erfenissen van het communisme is de houding van de Tsjechische bevolking ten opzichte van de belangrijkste dingen in het leven. Het communistische systeem vernietigde al hun gevoel van individualiteit en gaf de bevolking één entiteit, een groep mensen verstoken van hun eigen individuele meningen, vaardigheden en verdiensten. Dit heeft de Tsjechen introvert gemaakt en dit wordt vandaag de dag nog steeds gezien, veel Tsjechen denken nog steeds niet dat ze het grote plaatje kunnen veranderen en dat uitsluitend zij het eigen lot in handen hebben.

Ondanks de politieke onderdrukking en wrede controle van de overheid zijn er veel mensen die nog steeds goede herinneringen hebben aan deze periode, iets dat een beetje vreemd is voor bezoekers uit het buitenland. Veel mensen herinneren het als een tijd waarin in hun basisvoorzieningen werd voorzien en waar alle burgers een veilige plek hadden om te wonen en een baan hadden waar ze op konden vertrouwen. Tegenwoordig maken mensen zich zorgen over hun hypotheek, rekeningen, werkzekerheid en tal van andere factoren wat voor sommigen stressvoller is dan het vorige regime. Eigenlijk waren mensen zonder hoge ambities blij om te leven op een manier die het communistische regime toestond terwijl degenen met ambitie er in feite van houden vrij te zijn om hun dromen na te streven in de wereld van vandaag.

Iets wat nooit verdween, zelfs niet tijdens de moeilijkste perioden, was het Tsjechische gevoel voor humor. Dit kan worden gezien in de films die werden uitgebracht in 1989, velen gingen over droge en geestige zaken met personages die een ontspannen kijk hadden op het leven. Het is geen toeval dat zodra het regime viel deze films werden gemaakt. Eén van de belangrijkste kenmerken van deze films was opstand tegen het gezag, wat uiteraard een direct gevolg is van alle frustraties opgebouwd in mensen onder de jaren van onderdrukkende heerschappij.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button