Geschiedenis

FLUWELEN REVOLUTIE 1989

Een van de grootste jaren in de geschiedenis is in de ogen van de bevolking van Oost en Midden Europa zonder twijfel het jaar 1989; verschillende communistische overheden werden omgeworpen en de Berlijse muur viel eindelijk, wat Oost en West Duitsland herenigde in wat we nu kennen als Duitsland. Toen dit allemaal gebeurde keek de regering van Tsjecho-Slowakije nerveus toe omdat ze wisten dat zij heel goed de volgende konden zijn die ten val zouden komen door de revolutie.

In Tsjecho-Slowakije was er een gevoel van opwinding en bezorgdheid, omdat de bevolking hun overheid graag vervangen zag worden maar ze bezorgd waren over de manier waarop dit zou gebeuren. Op 17 november 1989 kregen ze hun eerste glimp van hoe het verder zou gaan, dit was de dag dat de Communistische Jeugd Beweging in Praag een demonstratie organiseerde om de  slachtoffers van de Nazis in de Tweede Wereld Oorlog te gedenken – een demonstratie die meedogenloos verstoord werd door de politie, waardoor een groot aantal arrestaties verricht werden en een groot aantal demonstranten gewond raakten.

Dit moment zorgde ervoor dat de bevolking van Tsjecho-Slowakije het heft in eigen handen namen. De woede manifesteerde zichzelf niet in willekeurige uitingen van geweld, maar in een aantal grote demonstraties tegen de zittende regering – met de grootste hiervan in Letna, welke meer dan 750.000 mensen aantrok. De leider in de rangen van de demonstranten was en man met de naam Havel wie, samen met anderen, onderhandelden met de regering en hun uiteindelijk zover kreeg dat ze aftraden op 3 december 1989. Kort hierna werd een “regering van nationaal begrip” gevormd, welke bestond uit een aantal verschillende politieke partijen met Havel als de gekozen leider.

Door de vredige manier waarop Tsjecho-Slowakije deze gebeurtenissen heeft uitgevoerd werd dit bekend als de Fluwelen Revolutie. Er waren echter nog steeds problemen binnen het land, omdat de oostelijke helft – Slowakije – met groeiende maten boos werd op de macht en het geld dat gecentreerd was in het westen. Dit kwam tot een hoogtepunt in 1993 toen het land uiteindelijk besloot zich in twee naties op te splitsen, zo waren Slowakije en de Tsjechische Republiek geboren.

 FLUWELEN REVOLUTIE 1989

Praag na de Fluwelen Revolutie

Zoals elke stad ter wereld heeft Praag  een groot aantal veranderingen ondergaan sinds de jaren tachtig en negentig. Een van de grootste aspecten van de recente geschiedenis van de Tsjechische Republiek als een geheel is het feit dat ze zichzelf hebben gevestigd als een speler in een aantal van ‘s werelds grootste lichamen, met Praag als het centrum. De belangrijkste hiervan zijn de NATO en de EU, waar ze zich in 1999 en 2004 bij aansloten.

Politiek gezien is de situatie erg stabiel en de democratie heeft zowel in de stad als in het land als geheel zegen gevierd. Ondersteuning word verspreidt over twee grote partijen – de Civiele Democratische Partij en de Sociale Democratische Partij –  en geen van beide heeft tot nu toe teveel macht over het politieke stelsel kunnen veroveren omdat de achterhang van beide bijna even groot is. In 2010 werd er een coalitieregering verkozen waar Vaclav Klaus aangewezen werd als president van het land.

De stad Praag is nu een levendige stad, met vooruitzichten en een overweldigend gevoel van prestatie wat betreft alles dat is klaargespeeld in het verleden. Herinneringen van de periode voor de Fluwelen Revolutie blijven gegrift in het geheugen van velen en deze periode zullen ze ook nooit vergeten.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button