Aksamitna Rewolucja 1989

Jednym z największych okresów w historii w oczach mieszkańców zachodniej i centralnej Europy jest niewątpliwie rok 1989; różne komunistyczne rządy były jednostajnie obalane, a Mur Berliński w końcu upadł, jednocząc Wschodnie i Zachodnie Niemcy w kraj, który znany jest dziś jako Niemcy. Rząd Czechosłowacji patrzył nerwowo na wszystko to, co się stało, wiedząc, że może być następny w tej daleko sięgającej rewolucji.

W obrębie Czechosłowacji odczuwalne było zarówno uczucie ekscytacji jak i obaw, gdyż ludzie chcieli by ich rząd został zmieniony, ale martwili się tym w jaki sposób ta zamiana mocy będzie mieć miejsce. Dopiero 17 listopada 1989 roku ludzie spostrzegli jak sprawy mogą się potoczyć, gdyż był to dzień, w którym Ruch Komunistyczny Młodzieży zorganizował demonstrację w Pradze, aby upamiętnić tych, którzy zostali zabici przez Nazistów podczas Drugiej Wojny Światowej – demonstracja ta została brutalnie stłumiona przez policję, skutkując wieloma aresztowaniami i obrażeniami demonstrujących.

Aksamitna Rewolucja 1989

Ten moment zmobilizował ludność Czechosłowacji do wzięcia swojego losu w swoje własne ręce. Złość objawiła się nie poprzez przypadkowe akty przemocy, ale w serii wielkich demonstracji przeciwko rezydującym władzom – z największą z nich w Letná, która przyciągnęła ponad 750 000 osób. Głównym przewodzącym w szeregach protestujących był człowiek o nazwisku Havel, który z wieloma innymi osobami negocjował z rządem i w końcu sprawił, że rząd zrezygnował 3 grudnia 1989 roku. Krótko po tym został utworzony “rząd narodowego zrozumienia”, który składał się z wielu różnych partii politycznych, z Havlem na jego czele. Ze względu na pokojowy sposób, w którym Czechosłowacja poradziła sobie z tamtymi wydarzeniami, stały się one znane jako Aksamitna Rewolucja. W kraju były jednak ciągle ciągle trwające problemy, gdyż wschodnia połowa – Słowacja – stawała się coraz bardziej rozgniewana z powodu siły i pieniędzy, które były koncentrowane na zachodzie. Stało się to sprawą priorytetową w 1993 roku, gdy kraj postanowił się w końcu rozdzielić i narodziły się dwa kraje, Słowacja i Republika Czech.

 

Praga po Aksamitnej Rewolucji

Jak każde miasto na świecie, Praga przeszła wiele zmian od końca lat 80. i początku 90. XX wieku. Jednym z największych aspektów ostatniej historii Czech jako całości jest fakt, iż stały się członkami największych światowych ugrupowań, z Pragą w ich centrum. Najważniejszymi z nich są NATO oraz Unia Europejska, do których Czechy wstąpiły odpowiednio w 1999 i 2004 roku.

Pod względem politycznym sytuacja jest niezwykle stabilna i demokracja zwyciężyła zarówno w miastach jak i na wsiach. Poparcie rozłożone było na Partię Demokratyczną i Partię Socjaldemokratyczną – i żadna z nich nie była w stanie objąć systemu politycznego, ze względu na podobne poparcie obu. Zostało to uporządkowane do pewnego stopnia, poprzez wybór koalicyjnego rządu w 2010 roku z Wacławem Klausem jako Prezydentem kraju.

Praga jest obecnie miastem pełnym życia, z dobrobytem oraz przeważającym poczuciem osiągnięcia dotyczącym wszystkiego, co zostało dokonane w przeszłości. Wspomnienia okresu przed Aksamitna Rewolucją wciąż budzą niepokój u wielu osób i jest to okres, którego nigdy nie zapomną.

PAT

Check Also

Dzisiejsza Praga

Dziś Czechy - a w szczególności Praga- widziane są jako wzór dla wszystkich innych krajów Europy wschodniej, które pragną poprawy warunków dla swoich obywateli oraz warunków ekonomicznych dla całego kraju. Praga odbierana jest jako kosmopolityczne miasto, dorównujące wielu bardziej doświadczonym stolicom w centralnej i zachodniej Europie i posiada reputację miejsca, które korzysta z wszystkich różnych rzeczy, które niesie za sobą kapitalizm - także niektórych negatywnych aspektów.