Historie

Fløyelsrevolusjonen 1989

Et av de viktigste årene noen gang, sett gjennom øynene til folk i Øst-og Sentral-Europa, er utvilsomt 1989. Flere kommunistiske regjeringer ble styrtet og Berlinmuren falt. Øst-og Vest-Tyskland ble gjenforent til det som er dagens Tyskland. Mens alt dette skjedde, satt regjeringen i Tsjekkoslovakia nervøst og så på, og visste at de kunne være neste land ut i denne trenden av revolusjoner.

Innen Tsjekkoslovakia var det en følelse av både spenning og bekymring. Folk ønsket at regjeringen skulle byttes ut men var bekymret for hvordan maktskiftet skulle skje. Det var ikke før 17. november 1989 at folk fikk det første glimtet av hvordan ting skulle utvikle seg, da den kommunistiske ungdomsbevegelsen organiserte en demonstrasjon i Praha for å minnes de som ble drept av nazistene under andre verdenskrig – en demonstrasjon som ble brutalt knust av politiet, og resulterte i et stort antall arrestasjoner og mange skadde demonstranter.

Dette mobiliserte folket i Tsjekkoslovakia og fikk dem til å ta skjebnen i egne hender. Sinnet deres manifestert seg ikke gjennom tilfeldige voldshandlinger, men gjennom en rekke store demonstrasjoner mot den sittende regjeringen – den største av disse var i Letna, der over 750 000 mennesker møtte opp. Det ledende lyset for demonstrantene var en mann ved navn Havel som sammen med andre forhandlet med regjeringen og til slutt fikk dem til å gå av den 3. desember 1989. Kort tid etter dette ble en „regjering av nasjonal forståelse“ dannet, som besto av en rekke politiske partier med Havel som den valgte lederen.

På grunn av den fredelige måten Tsjekkoslovakia klarte å gjennomføre disse forvandlingene, ble det kjent som Fløyelsrevolusjonen. Det var fortsatt mange problemer i landet, ettersom den østlige halvdelen – Slovakia – hadde blitt stadig mer irritert over at makt og penger ble konsentrert i vest. Denne irritasjonen nådde et toppunkt i 1993, da landet endelig bestemte seg for å dele seg, og de to nasjonene Slovakia og Tsjekkia ble født.

Fløyelsrevolusjonen 1989

Praha etter Fløyelsrevolusjonen

Som alle byer i verden har Praha gjennomgått store endringer etter slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Et av de viktigste aspektene ved den nyere historien til Tsjekkia som helhet er det faktum at de har etablert seg som en aktør i noen av verdens største organer, med Praha som sentrum. De viktigste av disse er NATO og EU, som de sluttet seg til henholdsvis i 1999 og 2004.

Politisk sett er situasjonen ekstremt stabil og demokratiet har vunnet fram både i denne byen og i landet som helhet. Velgerne er delt mellom de to største partiene – det borgerlige demokratiske partiet og det sosialdemokratiske partiet – og ingen av dem har klart å få for mye kontroll over det politiske systemet ennå, ettersom de to partiene er ganske jevnstore. Dette har til en viss grad ordnet seg, ettersom en koalisjonsregjering ble valgt i 2010, med Vaclav Klaus som president i landet.

Byen Praha er en svært levende by, med velstand og en overordnet følelse av stolthet over  alt som har skjedd i fortiden. Minnene om tiden før fløyelsrevolusjonen lever fremdeles i manges hjerter og dette er en periode de aldri vil glemme.

Relaterte artikler

Les også
Close
Back to top button