Dějiny

Velvet Revolution 1989

17. listopadu 1989

Jedním z největších let v historii je v očích obyvatel východní a střední Evropy bezesporu rok 1989; různé komunistické vlády byly neustále svrženy. Berlínská zeď nakonec padla a sjednotila země východního a západního Německa a vytvořila to, co je dnes známé jako Německo. Jak se to všechno stalo, československá vláda to nervózně sledovala a věděla, že by mohla být další v tomto rozsáhlém revolučním trendu.

V Československu vládl pocit vzrušení i obav, protože lidé chtěli výměnu své vlády, ale měli obavy, jak tato změna moci proběhne. Bylo to až 17 listopadu 1989, kdy lidé poprvé zahlédli, jak to bude probíhat, protože to byl den, kdy Komunistické hnutí mládeže uspořádalo v Praze demonstraci na památku těch, kteří byli zabiti nacisty ve druhé světové válce. brutálně rozdrcena policií, což vedlo k velkému počtu zatčení a mnoha zraněním demonstrantů.

Tento okamžik mobilizoval obyvatele Československa k tomu, aby vzali svůj osud do vlastních rukou. Hněv se neprojevil náhodnými násilnými činy, ale sérií velkých demonstrací proti stávající vládě – největší z nich byla na Letné, která přilákala více než 750 000 lidí. V čele protestujících stál muž jménem Václav Havel, který spolu s dalšími vyjednával s vládou a nakonec ji 3. prosince 1989 přiměl k demisi. Krátce na to vznikla „vláda národního porozumění“, skládající se z mnoha různých politických stran s Havlem jako zvoleným vůdcem.

Díky mírovému způsobu, jakým se Československu podařilo tyto události uskutečnit, se jim začalo říkat Sametová revoluce. V zemi stále přetrvávaly problémy, i když východní polovina – Slovensko – se stále více zlobila na moc a peníze soustředěné na západě. To vyvrcholilo v roce 1993, kdy se země definitivně rozhodla rozdělit a zrodily se dva národy – Slovensko a Česká republika.

Velvet Revolution 1989

Praha po sametové revoluci

Jako každé město na světě, i Praha prošla od konce 80. a začátku 90. let obrovským množstvím změn. Jedním z největších aspektů novodobé historie České republiky jako celku je to, že se prosadila jako hráč v některých z největších světových orgánů, s Prahou v centru. Nejvýznamnější z nich jsou NATO a EU, které vstoupily v roce 1999 a 2004.

Politicky je situace extrémně stabilní a ve městě i v zemi jako celku zavládla demokracie. Podpora se šíří mezi dvě hlavní strany – Občanskou demokratickou stranu a Sociálně demokratickou stranu – a ani jedna se zatím nedokázala příliš prosadit v politickém systému, protože podpora každé z nich je velmi blízká. Do jisté míry se to ale vyřešilo, protože v roce 2010 byla zvolena koaliční vláda, kde prezidentem země byl Václav Klaus.

Město Praha je nyní pulzující město s prosperitou a prvořadým pocitem úspěchu ve všem, co bylo v minulosti dosaženo. Před sametovou revolucí se v mnohých stále objevují vzpomínky na toto období, a to je období, na které nikdy nezapomenou.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button