Historia

SAMMETSREVOLUTIONEN 1989

Ett av de största åren i historien i ögonen hos folket i Öst- och Centraleuropa är utan tvekan 1989; olika kommunistregeringar störtades stadigt och Berlinmuren föll till slut, vilket enade länderna Öst- och Västtyskland och formade det som idag är känt som Tyskland. Samtidigt som allt det här hände tittade den tjeckoslovakiska regeringen på nervöst, vetandes att de kunde stå på tur i denna svepande revolutionstrend.

Inom Tjeckoslovakien existerade en känsla av både spänning och oro eftersom folk ville se sin regering utbytt men samtidigt oroade sig för hur detta maktskifte skulle ske. Det var inte förrän den 17:e november 1989 som folk fick den första glimten av hur  saker och ting skulle gå tillväga eftersom det var dagen då Kommunisternas Ungdomsrörelse organiserade en demonstration i Prag till minne av de som dödades av nazisterna under andra världskriget – en demonstration som polisen brutalt slog ned på, vilket resulterade i ett stort antal arresteringar och ett antal skadade demonstranter.

Den här händelsen mobiliserade det tjeckiska folket till att ta sitt öde i sina egna händer. Ilskan manifesterade sig inte i slumpmässiga våldshandlingar utan i en serie av stora demonstrationer mot den sittande regeringen – där den största ägde rum i Letna och attraherade uppemot 750,000 människor. Den drivande kraften i raden av protestanter var en man vid namn Havel, som tillsammans med andra, förhandlande med regeringen och slutligen fick den att avgå den 3:e december 1989. Kort efter detta så bildades en “regering av nationellt förstående” vilken bestod av ett antal olika politiska partier med Havel som den valda ledaren.

Tack vare den fredliga väg som Tjeckoslovakien lyckades utföra dessa händelser på så kom det att kallas Sammetsrevolutionen. Det fanns fortfarande problem inom landet dock, eftersom den östra halvan – Slovakien – hade blivit allt mer arga över den makt och de pengar som koncentrerades i väst. Detta kom till sin spets 1993 då landet till slut bestämde sig för att delas och de två nationerna Slovakien och Tjeckien föddes.

 SAMMETSREVOLUTIONEN 1989

Prag Efter Sammetsrevolutionen

Precis som alla städer i världen så har Prag genomgått en enormt stor förändring sedan det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet. En av de största aspekterna i Tjeckiens nutidshistoria är det faktum att de lyckats etablera sig som en spelare i några av världens största organ, med Prag i centrum. De viktigaste av dessa är NATO och EU, där medlemskap ingicks 1999 respektive 2004.

Politiskt är läget extremt stabilt och demokrati har varit rådande i både staden och i landet som helhet. Stödet är spritt över två huvudpartier – Demokratiska Medborgaralliansen och Socialdemokratiska Partiet – och ingen har lyckats få för stort grepp om det politiska systemet än, tack vare att stödet för de båda partierna är mycket jämnt. Detta har lösts till en viss grad dock då en koalitionsregering valdes 2010 med Vaclav Klaus som landets president.

Staden Prag är nu en levande stad, med välstånd och en dominerande känsla av prestation vad gäller allt som utförts i det förflutna. Minnen av perioden före Sammetsrevolutionen tornar fortfarande upp sig inom många och det är en period de aldrig kommer att glömma.

Relaterade artiklar

Läs också
Close
Back to top button