Historia

SAMMETSREVOLUTIONEN 1989

Ett av de största åren i historien i ögonen hos folket i Öst- och Centraleuropa är utan tvekan 1989; olika kommunistregeringar störtades stadigt och Berlinmuren föll till slut, vilket enade länderna Öst- och Västtyskland och formade det som idag är känt som Tyskland. Samtidigt som allt det här hände tittade den tjeckoslovakiska regeringen på nervöst, vetandes att de kunde stå på tur i denna svepande revolutionstrend.

Read More »

Prag under kommunistregimen

Efter kriget fann sig Tjeckoslovakien vara ett fritt land igen, lett av president Beneš fram till det kalla krigets utbrott. Det kalla kriget ledde dock till att många i Tjeckoslovakien uttryckte sin önskan om att använda kommunistideologin, som började vinna utbredning i resten av regionen, som förebild och under en period på bara några år blev kommunismens röster allt högre tills 1948 då Beneš avgick från sin post och gjorde det möjligt för kommunistpartiet att ta kontroll över landet, med Klement Gottwald som ledare.

Read More »

Prag våren 1968

I början av 1968 så ersattes Antonín Novotný – en politiker känd för sin hårda linje – som förste sekreterare i kommunistpartiet med den reformistiska figuren Alexander Dubček, en slovak. Denna utnämning av en man som hade stigit i graderna inom kommunistpartiet, och med hans reformistiska åsikter, chockade utan tvekan ledarna i Ryssland som hade den yttersta kontrollen över denna satellitstat.

Read More »

Kommunismens följder

Kommunismens arv lever fortfarande kvar i hjärtat och i sinnet hos Tjeckien och påverkar fortfarande såväl folkets psykologi som landets ekonomiska och sociala tillstånd. Vad som är uppenbart är att kommunismen var något som stal mycket från det tjeckiska folket och något som de fortfarande försöker anpassa sig till livet utan – en process som i allra högsta grad fortfarande pågår.

Read More »

Prag Idag

Idag ses Tjeckien – och i synnerhet Prag – som en förebild för Östeuropeiska länder som försöker förbättra villkoren för sina medborgare och ekonomiska förhållanden för landet i stort. Prag ses som en kosmopolitisk stad som kan konkurrera med de mer etablerade huvudstäderna i Central- och Västeuropa och har ett rykte om sig att vara en plats som drar nytta av alla de saker kapitalismen för med sig – likväl som några av de negativa aspekterna också.

Read More »