Historia

Aksamitna Rewolucja 1989

Jednym z największych okresów w historii w oczach mieszkańców zachodniej i centralnej Europy jest niewątpliwie rok 1989; różne komunistyczne rządy były jednostajnie obalane, a Mur Berliński w końcu upadł, jednocząc Wschodnie i Zachodnie Niemcy w kraj, który znany jest dziś jako Niemcy. Rząd Czechosłowacji patrzył nerwowo na wszystko to, co się stało, wiedząc, że może być następny w tej daleko sięgającej rewolucji.

Read More »

Praga podczas panowania komunistycznego

Po wojnie Czechosłowacja została ponownie wolnym krajem, prowadzonym przez prezydenta Beneša do początku Zimnej Wojny. Zimna wojna doprowadziła wiele osób w Czechosłowacji do pragnienia wzorowania się na ideologii komunistycznej, co zaczęło zyskiwać popularność na terenach całego kraju. Po okresie jedynie kilku lat głosy komunistyczne stawały się coraz głośniejsze, do momentu aż w roku 1948 Beneš zrezygnował ze swojego stanowiska i pozwolił partii komunistycznej na przejęcie kontroli w kraju, z Klementem Gottwaldem przejmującym prezydenturę.

Read More »

Praska wiosna 1968

Na początku 1968 Antonín Novotný - polityk znany ze swojego zdecydowanego zdania - został zastąpiony na stanowisku Pierwszego Sekretarza Partii Komunistycznej przez osobę reformatora Alexandra Dubček, Słowaka. Było to mianowanie człowieka, który dorastał w szeregach Partii Komunistycznej i, ze swoimi reformatorskimi poglądami, bez wątpienia zaszokował liderów w Rosji, którzy mieli pełną kontrolę nad tym satelickim państwem.

Read More »

Upadek komunizmu

Dziedzictwo komunizmu ciągle jest bardzo żywe w sercach i umysłach ludności Republiki Czech i ciągle ma wpływ na psychikę ludzi, a także na ekonomię i status społeczny kraju. Co jest oczywiste to fakt, że komunizm, jest czymś, co wiele ukradło Czechom i do życia bez czego ciągle muszą się dostosowywać - proces, który nadal jest bardzo aktywny.

Read More »

Dzisiejsza Praga

Dziś Czechy - a w szczególności Praga- widziane są jako wzór dla wszystkich innych krajów Europy wschodniej, które pragną poprawy warunków dla swoich obywateli oraz warunków ekonomicznych dla całego kraju. Praga odbierana jest jako kosmopolityczne miasto, dorównujące wielu bardziej doświadczonym stolicom w centralnej i zachodniej Europie i posiada reputację miejsca, które korzysta z wszystkich różnych rzeczy, które niesie za sobą kapitalizm - także niektórych negatywnych aspektów.

Read More »