Történelem

Az 1989-es Bársonyos Forradalom

A közép- és kelet európai emberek véleménye szerint a történelem egyik legmeghatározóbb éve kétségtelenül 1989; a különböző kommunista kormányokat tartósan megdöntötték és a berlini fal végleg leomlott, egyesítve Kelet- és Nyugat-Németországot, amelyet ma Németországként ismerünk. Mindennek a megtörténtét Csehszlovákia kormánya nyugtalanul figyelte tudván, hogy az elsöprő forradalmi események láncolatában, jó eséllyel ők lehetnek a következők.

Read More »

Prága ma

Napjainkban a Cseh Köztársaságra – és különösképpen Prágára – modellként tekinthet az összes olyan kelet-európai ország, amely az ország egészében próbálja javítani polgárainak életkörülményeit és a gazdasági helyzetet. Prágára tekinthetünk úgy, mint olyan kozmopolita városra, amely sok fővárossal vetekszik Közép- és Kelet-Európában és híres arról, hogy a javára válik minden olyan dolog, ami a kapitalizmussal jár – azonban ugyanúgy van néhány negatív aspektusa is.

Read More »

Prága a kommunista rezsim ideje alatt

A háború után Beneš elnök vezetésével független államként a hidegháború kezdetéig újra megalakult Csehszlovákia. A hidegháború ahhoz vezetett, hogy Csehszlovákiában sokan adtak hangot annak, hogy a kommunista ideológiát kívánják követni, ami a kezdete volt az ideológia uralkodóvá válásának az egész régióban, és néhány év leforgása alatt a kommunisták hangja egyre hangosabb lett egészen 1948-ig, amikor Beneš lemondott tisztségéről és átengedte a hatalmat a kommunista pártnak Klement Gottwalddal az élén, aki átvette az elnöki pozíciót.

Read More »

A Prágai Tavasz 1968

1968 elején, Antonín Novotnýt – egy keményvonalasságáról ismert politikust – a kommunista párt első titkárát leváltották és a helyére egy szlovákot, Alexander Dubčeket a reformert nevezték ki. Egy olyan ember megbízása, aki a kommunista ranglétráján reformer nézeteivel emelkedett fel, kétségtelenül sokkolta az oroszországi a vezetőket, akiknek a csatlós állam felett abszolút hatalmuk volt.

Read More »

A kommunizmus bukása

A kommunizmus hagyatéka még mindig élénken él a Cseh Köztársaság lakóinak szívében és gondolataiban, és még mindig befolyással van az emberek lélektanára ugyanúgy, mint az ország gazdasági- és szociális helyzetére. Az szemmel látható, hogy a kommunizmus egy olyan dolog, ami sok mindent ellopott a cseh emberektől és olyasvalami is, aminek a hiányához, még mindig próbálják hozzáigazítani az életüket – ez egy olyan folyamat, amely még mindig jelentős mértékben zajlik.

Read More »