Dějiny

Prague Under the Communist Regime

Po válce se Československo ocitlo jako svobodná země v čele s prezidentem Benešem až do studené války. Studená válka však vedla k tomu, že mnozí v Československu vyjádřili svou touhu po vzoru komunistické ideologie, která se začala šířit po celém zbytku regionu, a během pouhých několika let komunistické hlasy zesílily. hlasitěji, až v roce 1948 Beneš rezignoval na svou funkci a umožnil komunistickou stranu převzít kontrolu nad zemí, přičemž prezidentský úřad převzal Klement Gottwald.

Když se ujala komunistická strana, 3,5 milionu etnických Němců žijících v Československu bylo násilně odsunuto zpět do Německa, přestože jejich předci žili v Československu po mnoho generací. V jedné oblasti, kde se tak stalo – v Sudetech – jsou politické a společenské důsledky tohoto činu pociťovány dodnes, přičemž o legálnosti činu i etice, která za ním stojí, se stále vedou diskuse.

Komunistická strana byla u moci 41 let, od roku 1948 do roku 1989, a během tohoto období se toho v zemi z hlediska politiky mnoho neudálo. Vláda vzala téměř veškerý soukromý majetek a svobody, kterých se mnoho v západní Evropě těšilo, byly odebrány obyčejným českým občanům. Země byla ovládána prostřednictvím manifestu strachu a lidé se báli mluvit proti těm, kteří jim vládli touto železnou pěstí.

Prague Under the Communist Regime

Jediná událost, která se během tohoto dlouhého období vlády vzbuzovala naději v srdcích českého lidu, stala v roce 1968 a je známá jako Pražské jarní povstání . To bylo vyvoláno výzvou prezidenta Alexandra Dubčeka, aby dal socialismu „lidskou tvář“, a vyvolalo to velké množství lidí, kteří se účastnili shromáždění a protestů na podporu této myšlenky. Krátce na to byl však Dubček požádán, aby navštívil Moskvu, a když se vrátil, všechny myšlenky tohoto plánu byly zavrženy, když se ulicemi Prahy valily ruské tanky, aby rozbíjely ty, kteří podporovali tuto politiku. To také vedlo k odstavení Dubčeka od moci, na jeho místo nastoupil Gustav Husák, který vedl zemi po celá 70. a do 80. let.

Přestože represe Pražského jarního povstání znamenaly odstranění veřejné tváře odporu, pokračovalo i nadále v podzemí. Vznikla skupina nazvaná Charta 77, která by monitorovala politický systém až do pádu komunismu.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button