Geschiedenis

Praag onder het communistische regime

Na de oorlog werd Tsjecho-Slowakije opnieuw een vrij land dat tot aan het begin van de Koude Oorlog bestuurd werd door president Beneš. De Koude Oorlog leidde er echter toe dat velen in Tsjecho-Slowakije hun verlangen uitten naar een model volgens de communistische ideologie, wat de overhand begon te krijgen in de rest van de regio. En over een periode van slechts enkele jaren werden de communistische stemmen luider en luider, totdat in 1948 Beneš uit zijn functie stapte en de communistische partij toestond om de controle over het land over te nemen, met Klement Gottwald als president.

Praag onder het communistische regime

Toen de communistische partij weer aan de macht kwam, werden de 3,5 miljoen etnische Duitsers die leefden in Tsjecho-Slowakije met geweld terug afgevoerd naar Duitsland, ondanks het feit dat hun voorouders vele generaties lang in Tsjecho-Slowakije hadden gewoond. In één gebied waar dit gebeurde, Sudetenland, zijn de politieke en sociale gevolgen van deze actie tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar, met een aantal nog steeds openstaande discussiepunten over de wettigheid van de handeling en de ethiek erachter.

De communistische partij was 41 jaar lang aan de macht, van 1948 tot 1989, en gedurende deze periode gebeurde er in het land niet veel op het gebied van politiek. Bijna al het privé eigendom werd ingenomen door de overheid en de vrijheden waarvan vele West-Europeanen genoten werden afgenomen van de gewone Tsjechische burgers. Het land werd bestuurd door een manifest van angst en de mensen waren bang om hun mening uit te spreken tegen diegenen die met ijzeren vuist regeerden.
De enige gebeurtenis die zich voordeed tijdens deze lange regeringsperiode en die hoop opwekte in de harten van de Tsjechische bevolking vond plaats in 1968 en staat bekend als de Praagse lente opstand. Deze impuls kwam tot stand door de oproep van president Alexander Dubček om het socialisme een “menselijk gezicht” te geven en had als gevolg dat enorme hoeveelheden mensen bijeenkomsten en protesten bijwoonden ter ondersteuning van het idee. Kort nadien echter werd Dubček gevraagd naar Moskou te komen en toen hij terugkeerde werden alle ideeën van dit plan losgelaten terwijl Russische tanks door de straten van Praag rolden om diegenen die het beleid ondersteunden op te breken. Dit heeft ook geleid tot het aftreden van Dubček en de vervanging door Gustav Husák, die het land zou leiden vanaf de jaren ‘70 tot aan de jaren ‘80.
Hoewel de onderdrukking van de Praagse lente opstand betekende dat het publieke gezicht van het verzet werd verwijderd, is deze op de achtergrond gewoon doorgegaan. Een groep genaamd Charter 77 ontstond en zij zouden het politieke systeem controleren tot aan de val van het communisme.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button