Lịch sử

Prague Under the Communist Regime

Sau Chiến tranh, Tiệp Khắc trở thành một quốc gia tự do, do Tổng thống Beneš lãnh đạo cho đến Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, Chiến tranh Lạnh đã dẫn đến việc nhiều người ở Tiệp Khắc bày tỏ mong muốn được mô phỏng theo ý thức hệ Cộng sản đang bắt đầu phổ biến khắp phần còn lại của khu vực và trong khoảng thời gian chỉ vài năm, tiếng nói của Cộng sản ngày càng lớn hơn và lớn hơn cho đến khi, vào năm 1948, Beneš từ chức và cho phép Đảng Cộng sản nắm quyền kiểm soát đất nước, với Klement Gottwald lên nắm quyền Tổng thống.

Khi Đảng Cộng sản nắm quyền, 3,5 triệu người dân tộc Đức sống ở Tiệp Khắc đã bị buộc phải quay trở lại Đức, mặc dù tổ tiên của họ đã sống ở Tiệp Khắc trong nhiều thế hệ. Tại một khu vực nơi điều này đã xảy ra – Sudetenland – sự phân chia chính trị và xã hội của đạo luật này vẫn còn được cảm nhận cho đến ngày nay, với một số cuộc thảo luận vẫn còn về tính hợp pháp của đạo luật, cũng như đạo đức đằng sau nó.

Đảng Cộng sản nắm quyền trong 41 năm, từ năm 1948 đến năm 1989, và trong suốt thời kỳ này, không có nhiều biến cố về chính trị trong nước. Chính phủ đã lấy gần như tất cả tài sản tư nhân, và các quyền tự do mà nhiều người ở Tây Âu được hưởng đã bị tước đoạt từ những công dân Séc bình thường. Đất nước được kiểm soát thông qua một tuyên ngôn của sự sợ hãi, và người dân sợ hãi khi phải lên tiếng chống lại những kẻ đã cai trị họ bằng nắm đấm sắt này.

Prague Under the Communist Regime

Sự kiện duy nhất xảy ra trong suốt thời kỳ dài của một quy luật nhằm khơi dậy niềm hy vọng trong trái tim của người dân Séc xảy ra vào năm 1968 và được gọi là Cuộc nổi dậy mùa xuân Praha . Điều này đã được thúc đẩy bởi lời kêu gọi của Tổng thống Alexander Dubček để mang lại cho chủ nghĩa xã hội một “khuôn mặt con người” và khiến một lượng lớn người dân tham gia các cuộc mít tinh và biểu tình ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Dubček được yêu cầu đến thăm Moscow và khi ông trở lại, mọi ý tưởng về kế hoạch này đều bị bỏ rơi khi xe tăng Nga lăn bánh trên đường phố Praha để phá vỡ những người ủng hộ chính sách. Điều này cũng dẫn đến việc loại bỏ Dubček khỏi quyền lực và được thay thế bởi Gustav Husák, người sẽ lãnh đạo đất nước trong suốt những năm 1970 và đến những năm 1980.

Mặc dù cuộc nổi dậy mùa xuân ở Praha bị đàn áp có nghĩa là bộ mặt công khai của cuộc kháng chiến đã bị xóa bỏ, nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra ngầm. Một nhóm có tên là Hiến chương 77 đã nổi lên, và họ sẽ giám sát hệ thống chính trị cho đến khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ.

Bài viết liên quan

Back to top button