Dějiny

Židovské dědictví Prahy

Před dvěma tisíci lety Římané vyhnali Židy z Izraele (Svaté země). Nicméně: „Tóra byla jejich svatyní, kterou žádná armáda nemohla zničit.“ Během následujících staletí přežívala židovská kultura v enklávách po celém světě. Židé zpočátku přišli do Prahy během desátého století. Hlavní křižovatka židovské čtvrti (ulice Široká a Maiselova) sloužila jako místo setkávání 2 středověkých obchodních cest.

Starý židovský hřbitov

Během křížových výprav ve dvanáctém století papež prohlásil, že křesťané a Židé by měli být segregováni. Židé byli nuceni nosit žlutý odznak a jejich čtvrť byla zazděna a proměněna v ghetto. V průběhu 16. a 17. století měla Praha jedno z největších evropských ghett s 11 000 obyvateli. Pražská židovská čtvrť byla uvnitř svých 6 bran plejádou dvou set dřevěných budov. Mnozí poznamenali, že Židé se spíše „uhnízdili“ než „usadili“.

Tito křesťanští „vyvrženci“ záviseli především na ziscích z půjčování peněz (což měli křesťané zakázáno) a na podpoře komunity, aby přežili. Jejich hotovost sice platila za ochranu (králi tvrdě zdaňovali židovské obce), ale často to byla i nevýhoda. V celé Evropě, kdykoli byly těžké časy a křesťanský dluh vůči Židům se hromadil, byly celé židovské komunity zabity nebo vystěhovány.

Během 80. let 18. století císař Josef II. vymýtil velkou část této židovské diskriminace. Bylo to motivováno především ekonomickými starostmi, na rozdíl od náboženské svobody. V roce 1848 byly zbořeny hradby židovské čtvrti a tato čtvrť, zvaná Josefov na počest císaře, který nabídl tuto malou míru tolerance, byla zařazena do městské části Staré Město.

Během roku 1897 byl rustikální Josefov vymazán a nahrazen modernějším městem – z původních 220 budov a 31 ulic se stalo 83 budov a 10 ulic. Dnes uvidíte toto: přitažlivou čtvrť atraktivních, převážně secesních budov, ve kterých se dochovalo několik historických židovských staveb. Ve 30. letech 20. století byla židovská komunita v Praze mimořádně úspěšná, a to především díky schopnosti vychovávat talenty – v malých zemích střední Evropy, jejichž občané, slovy Roberta Musila (proslulého rakouského romanopisce), málokdy vídanou charakteristiku. , byli jednotní ve své „neochota nechat jeden druhého jít dopředu“.

Z 120 000 Židů žijících v této oblasti během roku 1939 jen 10 000 prožilo holocaust, aby byli svědky osvobození v roce 1945. V současné době žije v ČR jen 3000 „evidovaných“ Židů a z toho jen 1700 žije v Praze (s největší pravděpodobností je zde Židů více, ale vzhledem k jejich historii s komunisty a nacisty můžete podívejte se, proč se mnoho z nich rozhodlo nezaregistrovat). I přes jejich malý počet žije odkaz židovské komunity v současné Praze.

Franz Kafka Satute

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button