מכס והחזרי מס ערך מוסך

TaxFree Shopping in Prague

קניות ללא מכס בפראג

בקשו בחנות צ'ק של קניה ללא מכס. במשך שלושה חודשים לאחר מועד הקניה אתם יכולים לבקש שיחתימו את הצ'קים האלה בזמן היציאה שלכם מהאיחוד האירופי.

כאשר אתם עוזבים את האיחוד האירופי, הצהירו על הרכישות שלכם במכס וזכרו להחתים את הצ'קים שקיבלתם בחנות בעת הרכישה.

אתם יכולים לפדות את הצ'קים החתומים בנמל התעופה או שלח אותם אל המפעיל או המפעילים שעובדים עם החנויות שבהן התבצעה הרכישה.  www.globalblue.com

Back to top button