Vrácení cla a DPH

Celní odbavení

Již neplatí, že při přejezdu hranice do České republiky dochází k celní kontrole, protože země je součástí Evropské unie. Když však přiletíte mezinárodním letem, mohou vás potkat celníci. Můžete přivézt zboží v hodnotě do 300 EUR (bez tabáku a alkoholu) a neplatíte z něj clo, i když se limit zvýší na 430 EUR, pokud přiletíte letecky. V nepravděpodobné situaci, kdy budete muset do země přivézt více než 10 000 EUR v hotovosti, budete muset před příjezdem do země informovat celní úřad.

Návštěvníci si mohou volně přinést: 200 ks cigaret nebo 100 ks doutníků do 3 gramů, 50 ks doutníků nebo 250 gramů tabáku ke kouření; 1 litr alkoholu nebo lihovin nad 22 % objemových alkoholu, 2 litry alkoholizovaného nebo šumivého vína nebo 2 litry tichého vína; 50 gramů parfému.

Jako v každé zemi, některé předměty podléhající omezení nelze obvykle do země přivézt. Patří sem maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, rostliny a volně žijící zvířata. Je také samozřejmé, že do země není dovoleno vozit výbušniny, zbraně, drogy a pornografii.

V České republice je DPH připočítávána k naprosté většině zboží a služeb, i když tato bude zahrnuta do inzerované ceny produktu nebo služby. Výše DPH je 21 %, ačkoli u některých položek – jako jsou potraviny, knihy, noviny a léčiva – je sazba 15 %. Pokud žijete mimo EU, můžete vrátit daň zaplacenou na DPH, pokud je to pro soukromé nekomerční použití. Pokud žijete v EU, nemůžete vrátit DPH, kterou jste již zaplatili.

Celní správa České republiky má své internetové stránky www.celnisprava.cz .

TaxFree Shopping in PragueNakupování v Praze bez daně

– Požádejte v obchodě o kontrolu bez daně. Máte tři měsíce od data nákupu na to, abyste si nechali orazítkovat své bezcelní šeky při opuštění Evropské unie.

– Když opustíte EU, deklarujte své nákupy na celnici a nechte si orazítkovat šeky.

– Poté proplatte šeky bez daně na letišti nebo je zašlete poštou operátorovi nebo operátorům spolupracujícím s obchody, kde jste nakupovali. www.globalblue.com

Tax refund at Prague Airport

Back to top button