Vrátenie cla a DPH

Colné odbavenie

Už neplatí, že pri prekročení hraníc do Českej republiky dochádza k colným kontrolám, pretože krajina je súčasťou Európskej únie. Keď však priletíte medzinárodným letom, môžu vás stretnúť colníci. Môžete si priniesť tovar v hodnote do 300 € (okrem tabaku a alkoholu) a neplatíte zaň clo, aj keď pri lete sa limit zvýši na 430 €. V nepravdepodobnej situácii, keď budete musieť do krajiny priniesť viac ako 10 000 EUR v hotovosti, budete musieť pred príchodom do krajiny informovať colný úrad.

Návštevníci si môžu voľne priniesť: 200 cigariet alebo 100 cigár do 3 gramov, 50 cigár alebo 250 gramov tabaku na fajčenie; 1 liter alkoholu alebo liehovín nad 22 % obj. alkoholu, 2 litre alkoholizovaného vína alebo šumivého vína alebo 2 litre tichého vína; 50 gramov parfumu.

Ako v každej krajine, niektoré obmedzené položky sa zvyčajne do krajiny nedajú priniesť. Patria sem mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, rastliny a voľne žijúce zvieratá. Je tiež samozrejmé, že do krajiny nie je dovolené dovážať výbušniny, zbrane, drogy a pornografiu.

V Českej republike sa k veľkej väčšine tovarov a služieb pripočítava DPH, aj keď táto bude zakomponovaná do inzerovanej ceny produktu alebo služby. Výška DPH je 21 %, hoci pre niektoré položky – ako sú potraviny, knihy, noviny a liečivá – je sadzba 15 %. Ak žijete mimo EÚ, môžete požiadať o vrátenie dane zaplatenej na DPH, pokiaľ ide o súkromné, nekomerčné použitie. Ak žijete v EÚ, nemôžete si už zaplatenú DPH nárokovať.

Colná správa Českej republiky má svoju webovú stránku www.celnisprava.cz .

TaxFree Shopping in PragueNakupovanie bez dane v Prahe

– Požiadajte o kontrolu bez dane v obchode. Máte tri mesiace od dátumu nákupu na to, aby ste pri odchode z Európskej únie dostali pečiatku bez dane.

– Keď opustíte EÚ, deklarujte svoje nákupy na colnici a nechajte si opečiatkovať šeky.

– Potom si šeky oslobodené od dane preplatte na letisku alebo ich pošlite poštou operátorovi alebo operátorom spolupracujúcim s obchodmi, kde ste nakupovali. www.globalblue.com

Tax refund at Prague Airport

Back to top button