Doprava

Mestskú hromadnú dopravu tvorí integrovaný dopravný systém. Základ tvorí Pražské metro (trate A, B, C), významné sú aj električky a doplnkovú funkciu majú početné autobusy. 

PRAŽSKÉ METRO – rýchly spôsob cestovania po Prahe – je čisté a efektívne. Lístky si môžete kúpiť na ktorejkoľvek stanici metra, v hoteloch atď. Je možné ich kúpiť vopred, potom ich jednoducho v označovacom prístroji opatríte dátumom a časom nástupu.

PRAŽSKÉ ELEKTRIČKY sú o niečo pomalším, ale zato nádherným spôsobom cestovania – uvidíte o mnoho viac. Na každej zastávke električky je uvedený zoznam zastávok každej električkovej trate s časovým plánom cesty.

PRAŽSKÉ AUTOBUSY – Pretože sú pražské metro a električky veľmi efektívne, autobusy nie sú turistami tak často používané. Pražské autobusové trate pokrývajú hlavne okrajové časti mesta. Jazdia každý deň pomerne pravidelne od 5.00 približne do polnoci. Cestovné v autobusoch je rovnaké ako v celej sieti MHD. Nočné autobusy jazdia v čase, kedy sú denné autobusy mimo premávku, v polhodinových intervaloch od polnoci do 5.00.

Back to top button